bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Barn og skole»PPT

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidd sakkyndig vurdering der loven krever det.
 
Kontaktinformasjon
Tittel
Navn
Telefon
Mobil
E-post
PP-rådgiver Anne Gyro Berg 37 93 23 70 945 04 437 anne.gyro.berg@e-h.kommune.no
PP-veileder Øyvind Kjetsaa 37 93 23 72 945 29 061 oyvind.kjetsaa@e-h.kommune.no
Sekretær
 
Evelyn Kleggetveit
Tirsdag 07.30 – 15.00
37 93 23 70/
37 93  23 72
 

evelyn.kleggetveit@e-h.kommune.no


Besøksadresse
2. etasje i Sentrumsbygget (over Floriss).
Det er mulig å bruke både inngangen ved apoteket og inngangen mellom bokhandelen og Alle-tiders.
 
Postadresse

Postboks 4
4747 Valle