bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Barn og skole»PPT

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Hver kommune og hver fylkeskommune skal ha ei pedagogisk-psykologisk tjeneste. Tjenesten skal hjelpe skolen i arbeidet med kompetanseutvikling og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov. Den pedagogisk-psykologiske tjenesten skal sørge for at det blir utarbeidd sakkyndig vurdering der loven krever det.
 
Kontaktinformasjon
Tittel
Navn
Telefon
Leder/psykolog  Silje M. Rygnestad Nesvaag 990 43 031
PP-veileder avd. Evje 
37 93 23 72 / 945 29 061
PP-veileder avd. Evje
945 04 437
Sekretær avd. Evje
 
Evelyn Kleggetveit
Tirsdag 07.30 – 15.00
37 93 23 70  / 37 93  23 72
 

Besøksadresse
2. etasje i Sentrumsbygget (over Floriss).
Det er mulig å bruke både inngangen ved apoteket og inngangen mellom bokhandelen og Alle-tiders.
 
Postadresse

PPT for Setesdal avd. Valle
Postboks 4
4747 Valle

PPT for Setesdal avd. Evje
Kasernevegen 19
4735 Evje