bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Barn og skole»PPT

PPT - Pedagogisk-psykologisk tjeneste

Evje og Hornnes kommune har fra 1.1.2015 inngått interkommunalt samarbeid med PP-tjenesten i Vennesla kommune og Iveland kommune. Vertskommune er Vennesla kommune. Tjenesten heter Midt-Agder PPT.

PP-tjenesten har ansvar for:

  • At det blir utarbeidet sakkyndig vurdering i forbindelse med spesialpedagogiske tiltak for barn i førskolealder og elever i grunnskolen.
  • Hjelpe skolen i arbeidet med kompetanse- og organisasjonsutvikling for å legge opplæringen bedre til rette for elever med særlige behov.
  • Testing og annen kartlegging av barn/elever.
  • Sakkyndig vurdering ifm tidlig eller sen skolestart.
  • Direkte logopedarbeid i forhold til barn/elever med helt spesielle tale/kommunikasjonsvansker.
  • Veiledning til personalet i barnehage, skole og foreldre.
  • Samarbeide med aktuelle kommunale etater og andre instanser som har med barn og unge å gjøre. 

Henvisning til PPT - barn i alderen 0-6 år (barnehagealder)

Henvisning til PPT - grunnskolealder:

Elever som ikke får tilfredsstillende utbytte av opplæringen har rett til spesialundervisning. For mer informasjon, se Utdanningsdirektoratets nettside.

 

Kontaktinformasjon:

Åpningstider: mandag - fredag kl. 09:00 - 15:00.
 
Navn: Midt-Agder PPT
Leder: Arne Greibesland
Telefon: 38 15 23 23
Telefax: 38 15 23 26
Postadresse: Postboks 25, 4701 Vennesla
Besøksadresse: Helse- og velferdssenteret, Sentrumsvegen 41
Nettside: http://www.vennesla.kommune.no/organisasjon/Barn-og-familie/PPT1/