Protokollen fra møte i formannskapet tirsdag 12. juni 2012 er nå tilgjengelig.