bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Tjenester»Tjenester A-Å

Psykolog

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Kommunepsykolog i Setesdal er et lavterskeltilbud til barn, unge og deres familier, samt unge voksne, med lettere psykiske lidelser eller livskriseproblematikk. Tjenesten skal ha et allmennpsykologisk perspektiv. 

Psykologen driver både forebyggende arbeid, klientrettet arbeid, samt veiledning av helsepersonell. Hovedkontoret ligger på Evje, mens utekontoret ligger i Valle.

 
Psykologen har følgende arbeidsoppgaver:
  • Ivareta lavterskeltilbud (kort ventetid på samtale)
  • Befolkningsrettede, gruppevise, familie- og individrettede tiltak
  • Forebyggende helsearbeid
  • Utredning, diagnostikk og behandling/terapi av personer med lettere psykiske lidelser med behov for kortvarig oppfølging (1-6 samtaler).
  • Veiledning/undervisning av personell som arbeider med barn/unge, eller med personer med psykiske lidelser.
  • Tverrfaglig samarbeid, kompetanseutveksling, samt veiledning av interne samarbeidspartnere.
Typiske henvendelser kan være lettere angst/depresjonstilstander, livskriser (som for eksempel sorg) eller stressrelaterte vansker. Hos barn kan det i tillegg til lettere psykiske lidelser være snakk om tristhet/engstelse, dårlig selvtillit, eller vansker med å komme over tap/kriser (for eksempel samlivsbrudd, død, flytting).
 
Det er viktig at psykologen ikke blir en ”omvei” eller ”i stedet for – vei” for barn og voksne som skal ha hjelp hos andre instanser, som for eksempel spesialisthelsetjeneste, PPT eller BUP. Det kan likevel være oppgaver psykologen skal/bør gjøre akutt eller i en eventuell ventetid. Psykologen vurderer om vedkommende er rette hjelpeinstans.

Målgruppe

Barn, unge og deres familier, samt unge voksne, med begynnende lettere psykiske lidelser.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Pasienter som ikke kan møte til avtalt time bes om å avbestille så tidlig som mulig, slik at timene kan tilbys andre.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Tjenesten er et lavterskeltilbud. Henvendelse skjer direkte til kommunepsykologen, enten skriftlig eller pr telefon i telefontiden. Fastlege kan også henvise til psykologen jfr. retningslinjer for henvisninger. 
 
Evje, kontor for Evje og Bygland:
Besøksadresse: Evjeheimen 1. etg: mandag, torsdag og fredag
Postadresse: Evje og Hornnes kommune, Evjemoen v/kommunepsykolog Jessica Ôngôrur, 4735 Evje
Telefontid: alle hverdager kl 08.30 – 09.00, telefonnummer: 945 20 966

Henvendelser utenom telefontid bes rettet til ekspedisjonen: 37 93 24 10
 

Valle, kontor for Valle og Bykle:
Besøksadresse: Helsehuset: tirsdag og onsdag
Postadresse: Valle kommune, Helsehuset v/ kommunepsykolog Jessica Ôngûrur, Postboks 4, 4747 Valle
Telefontid for henvendelse: alle hverdager kl 08.30 – 09.00, telefonnummer: 945 20 966
 
Henvendelser utenom telefontid bes rettet til ekspedisjonen: 37 93 75 00
___

Kontaktinformasjon

Kontaktpersoner

Navn:Jessicka Ôngôrur
Tittel:Psykolog
Mobil:945 20 966
Epost:jessicka.ongorur@e-h.kommune.no

Andre opplysninger

Oppdatert:2013-03-01 14:56