bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Helse og omsorg»Psykolog

Psykolog (kommunepsykolog i Setesdal)

Jessicka Ôngôrur Psykolog Jessicka Ôngôrur er interkommunal kommunepsykolog i Setesdal.

Jessicka har hovedkontor på Evje og utekontor i Valle. Hun kan treffes i 2. etasje i Sentrumsbygget på Evje tre dager pr. uke, og på Helsehuset i Valle to dager pr. uke. Hun tilbyr psykologtjeneste til innbyggerne i Bykle, Valle, Bygland, og Evje og Hornnes kommune. Tjenesten inngår som en del av kommunenes lavterskeltilbud innen psykisk helse.

Målgruppe
Mennesker med psykiske problemer og lidelser er i målgruppen for psykologer i kommunehelsetjenesten. Dette gjelder både enkeltindivider, familier, pårørende, grupper og lokalmiljø. Psykologer i kommunehelsetjenesten skal bidra til mer vekt på forebygging av psykiske problemer og lidelser, samt tidlig intervensjon og behandling til mennesker med psykiske problemer og lidelser.
 
Kontaktinformasjon kontor for Evje og Bygland
 
Besøksadresse LMT-kontor, Sentrumsbygget 2. etg.
Inngang mellom Libris og Alle Tiders 
Mandag, torsdag og fredag
Postadresse Evje og Hornnes kommune
v/kommunepsykolog Jessica Ôngôrur
Kasernevegen 19, 4735 Evje
 
Telefon 945 20 966 Alle hverdager kl. 8.30 - 9.00
E-post jessicka.ongorur@e-h.kommune.no  

Tjenesten er et lavterskeltilbud. Henvendelse skjer direkte til kommunepsykologen, enten skriftlig eller pr telefon i telefontiden. Fastlege kan også henvise til psykologen.
 
For flere opplysninger om tjenesten se tjenestebeskrivelse.