Rådet for funksjonshemmede består av 4 medlemmer oppnevnt av kommunestyret. Rådet skal uttale seg i saker som er særlig viktig for personer med nedsatt funksjonsevne. Funksjonshemmedes råd er opprettet i henhold til "lov om råd eller anna representasjonsordning i kommunar og fylkeskommunar for menneske med nedsett funksjonsevne m.m".
 
Møteprotokoller: