bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Bolig og eiendom»Renovasjon

Setesdal Miljø og Gjenvinning IKS

Logo Setesdal Miljø og Gjennvinning

Setesdal Miljø og Gjenvinning har all administrasjon av avfallet i alle Setesdalskommunene. Mer informasjon om selskapet, håndtering av avfall mv. finner du på selskapets nettside.

Henvendelse vedrørende avfallshåndtering, bestilling av abonnement eller endring av eksisterende renovasjonsabonnement skal gå direkte til kommunens Servicekontor, som videreformidler henvendelsen til Setesdal Miljø og Gjenvinning. Servicekontoret kan kontaktes på telefon 37 93 23 00 eller e-post: post@e-h.kommune.no.
 
Den kommunale renovasjonsordningen omfatter avfall fra husholdninger og hytter/fritidsboliger. Innsamling og transport av avfall utføres av Veolia.
 
Private husholdninger
Det er innført et sorteringssystem med 4 dunker og 1 plastsekk for private husholdninger:
  • Brun dunk: Matavfall
  • Grønn dunk, "vanlig" størrelse: Glass og metall
  • Grønn dunk, stor: Papp og papir
  • Grå dunk: Restavfall
  • Plastsekk: Plast
Renovasjonsposer for matavfall og plastsekker kjøres ut til husholdningsabonnenter ved årsskiftet. Går du tom for poser eller plastsekker kan du få utlevert dette på Servicekontoret på Evjemoen.
 
Hytterenovasjon
Hytte og fritidsboliger har egen renovasjonsordning med sortering. Hytterenovasjonsboder er plassert i tilknytning til hytteområdene og hytteeiere får utlevert en stk. nøkkel til en bestemt renovasjonsbod.
 
Storavfall
Storavfall kan leveres direkte på Syrtveit avfallsplass. Avfallsplassen drives av Setesdal Miljø og Gjennvinning IKS.
 
Næring
Næringsvirksomheter ordner selv med levering av avfall, enten gjennom renovatøren eller ved å levere direkte til avfallsplassen. Næringskunder har direkte kontakt med Veolia som utfører transport av avfall.
 
På Servicekontoret kan du også få hjelp til:
  • Å få bestilt dunker av de aktuelle typene.
  • Informasjon om renovasjonsordningen, renovasjonsruter, abonnementspriser m.m.
  • Valg av passende abonnement
  • Ekstra poser for matavfall og plast.
Abonnenter kan i stedet for brun dunk inngå avtale om hjemmekompostering, og må da anskaffe spesialdunk til kompostering av matavfall.
 
 
 
Kontaktinformasjon:
Telefon: 37 93 00 40
E-post: post@smg-iks.no
Daglig leder: Svend Aage Pettersen
Besøksadresse: Syrtveit, 4735 Evje
Postadresse: Syrtveit, 4735 Evje