Deltakerkommuner

Evje og Hornnes
Bygland
Valle
Bykle (vertskommune)
Iveland

Avdelinger

Bykle Næringsbygg
Kommunehuset på Evjemoen

Møteprotokoller

Møteprotokoll styremøte 18. januar 2017