Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for skoleåret 2017 / 2018 er 3. april 2017.

Åpningstider

SFO har åpningstid alle skoledager kl. 7.00 - 16.30.