Søke om plass

Søknadsfrist for å søke om plass i SFO for skoleåret 2017 / 2018 er 3. april 2017.

Åpningstider

SFO har åpningstid alle skoledager kl. 7.00 - 16.30.

Priser

Betalingssatser pr måned:
1 - 5,5 timer pr. uke = kr. 800,-
6 - 10,5 timer pr. uke = kr. 1338,-
11 - 15,5 timer pr. uke = kr. 1768,-
16 - 26 timer pr. uke = kr. 2263,-
Betalingstillegg: frukt/grønt kr. 40/60,- pr. måned og frokost kr. 40/60,- pr. måned.