bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Næring»Skatt

Skatt

Skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle er samordnet på Evje. Kontoret har navnet Skatteoppkreveren i Setesdal.

Skatteoppkreveren i Setesdal har ansvar for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for de fire kommunene. Kontoret yter også informasjon til og utfører kontroll av arbeidsgivere.

Alle spørsmål om innbetaling av skatter og avgifter rettes til kontoret på Evje.  

Innbetalinger av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skjer til bankkonto:

For skattepliktige til Evje og Hornnes: 6345.06.09376
For skattepliktige til Bygland: 6345.06.09384
For skattepliktige til Valle: 6345.06.09406
For skattepliktige til Bykle: 6345.06.09414
 
 

Frister - arbeidsgivere

Forfallsdatoer for arbeidsgivere vedrørende betaling til Skatteoppkreveren i Setesdal.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Termin    Periode Betaling*
1 januar/februar 15.03
2 mars/april 15.05
3 mai/juni 15.07
4 juli/august 15.09
5 september/oktober 15.11
6 november/desember    15.01
 
* Ved forfall på lør-, søn- eller helligdag blir fristen førstkommende virkedag
 
Oppgjørsliste for utleggstrekk (tidligere benevnt påleggstrekk) og betaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfallsdatoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk, se ovenfor. 
 

A-ordningen innført 1. januar 2015

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles nå i a-meldingen. A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret. NB: Oppgaver som gjelder 2014 skal leveres som før. Første frist for a-meldingen er 5. februar Arbeidsforhold og utbetalinger i januar skal rapporteres inn senest 5. februar. A-meldingen kan sendes inn fra lønnssystem eller registreres direkte i Altinn. Les mer på www.altinn.no/a-ordningen.
 

Kontaktinformasjon

Tittel
Navn
Telefon
E-post
Skatteoppkrever
Bente Lantz
37 93 23 11
Rådgiver
Marit Haugjord
37 93 23 30
Konsulent
Jarl F. Lorentzen
47 70 49 78
 
Adresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje
 
Har du kommet rett?
Kontakt Skattekontoret for spørsmål vedrørende
  • skattekort, selvangivelse eller ligning
  • fastsettelse av merverdiavgift og investeringsavgift
  • fastsettelse og innkreving av arveavgift samt innkreving av merverdiavgift og investeringsavgift
Har du flyttet?