bilde

Visning: A A A A A

Forsiden»Næring»Skatt

Skatt

Skatteoppkreverfunksjonen for kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle er samordnet på Evje. Kontoret har navnet Skatteoppkreveren i Setesdal.

Skatteoppkreveren i Setesdal har ansvar for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for de fire kommunene. Kontoret yter også informasjon til og utfører kontroll av arbeidsgivere.

Alle spørsmål om innbetaling av skatter og avgifter rettes til kontoret på Evje. Her sendes også manuelle terminoppgaver m.m.  

Innbetalinger av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skjer til bankkonto:

For skattepliktige til Evje og Hornnes: 6345.06.09376
For skattepliktige til Bygland: 6345.06.09384
For skattepliktige til Valle: 6345.06.09406
For skattepliktige til Bykle: 6345.06.09414
 
 

Frister - arbeidsgivere

Forfallsdatoer for arbeidsgivere vedrørende betaling og innsending av oppgaver til Skatteoppkreveren i Setesdal.

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Termin    Periode Oppgaver og betaling*
1 januar/februar 15.03
2 mars/april 15.05
3 mai/juni 15.07
4 juli/august 15.09
5 september/oktober 15.11
6 november/desember    15.01
 
* Ved forfall på lør-, søn- eller helligdag blir fristen førstkommende virkedag
 
Oppgjørsliste for utleggstrekk (tidligere benevnt påleggstrekk) og betaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfallsdatoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk, se ovenfor. 
 

A-ordningen for arbeidsgivere - 2015

I januar 2015 skal alle arbeidsgivere levere a-meldingen. Meldingen erstatter fem av skjemaene som i dag leveres til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå. Du bør forberede deg på ordningen allerede nå.
 
A-meldingen vil fra 2015 erstatte lønns- og trekkoppgaven, årsoppgaven for arbeidsgiveravgift, terminoppgaven, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret.

A-meldingen skal sendes elektronisk minst én gang i måneden med opplysninger om alle ansattes arbeidsforhold og utbetalinger. A-meldingen kan sendes via lønns- og personalsystem eller registreres manuelt i Altinn. 

Gå gjennom rutiner, systemer og arbeidsfordeling allerede nå for å sikre at du kan levere opplysninger om lønn og ansettelser hver måned.

Les mer om hvordan du kan forberede deg på: www.altinn.no/a-ordningen
 

Kontaktinformasjon

Tittel
Navn
Telefon
E-post
Skatteoppkrever
Bente Lantz
37 93 23 11
Rådgiver
Marit Haugjord
37 93 23 30
Konsulent
Rune Hole Nilsen
90 29 03 94
 
Adresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje
 
Har du kommet rett?
Kontakt Skattekontoret for spørsmål vedrørende
  • skattekort, selvangivelse eller ligning
  • fastsettelse av merverdiavgift og investeringsavgift
  • fastsettelse og innkreving av arveavgift samt innkreving av merverdiavgift og investeringsavgift
Har du flyttet?