bilde

Visning: A A A A A

Skatteoppkreveren i Setesdal

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skatteoppkreverkontoret på Evje har ansvar for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Kontoret yter også informasjon til og utfører kontroll av arbeidsgivere.

aaa
___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hva KAN vi hjelpe deg med?

 • Spørsmål om utbetaling av skatt til gode
 • Endring av kontonummer ved utbetaling av skatt til gode
 • Bistand hvis du ikke har mottatt lønns- og trekkoppgaver fra din arbeidsgiver
 • Opplysning om KID- og kontonummer for innbetaling
 • Skatteattest
 • Inn- og utbetalinger i forbindelse med dødsbo
 • Søknad om ettergivelse/nedsettelse av skatt

Hva kan vi IKKE hjelpe deg med?

 • Klage på ligningen/selvangivelsen
 • Arveavgift og merverdiavgift (moms)
 • Nytt skattekort
 • Utskriving og endring av forskuddsskatt
 • Folkeregisteroppgaver som navn- og adresseendring, skjemaer ved ekteskapsinngåelse m.m
 • Forhåndslikning ved dødsbo

Hvis du har spørsmål til disse forhold, så kan Skatteetaten hjelpe deg. Ring telefon 800 80 000.

Er du arbeidsgiver?
Vi kan gi deg veiledning i forbindelse med:

 • A-ordningen
 • Skattetrekkonto
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgave
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Utleggstrekk

Kontaktinformasjon

Skatteoppkrever

Bente Lantz

37 93 23 11

bente.lantz@e-h.kommune.no

Rådgiver

Marit Haugjord

37 93 23 30

marit.haugjord@e-h.kommune.no

Konsulent

Jarl Falk Lorentzen

477 04 978

jarl.lorentzen@e-h.kommune.no

 

 

Besøksadresse: Kommunehuset på Evjemoen

Postadresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje

___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatteoppkreveren i Setesdal
Telefon:37 93 23 00
Epost:skatt@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Andre opplysninger

Innbetalinger av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skjer til bankkonto:

 

For skattepliktige til Evje og Hornnes:6345.06.09376

For skattepliktige til Bygland:6345.06.09384

For skattepliktige til Valle:6345.06.09406

For skattepliktige til Bykle:6345.06.09414

E-post:

skatt@e-h.kommune.no

skatt@bygland.kommune.no

skatt@valle.kommune.no 

skattbykle@bykle.kommune.no

           

Lag KID-nummer selv til alle kravtyper.

Oppdatert:2016-11-01 13:09