bilde

Visning: A A A A A

Skatteoppkreveren i Setesdal

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Skatteoppkreverkontoret på Evje har ansvar for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for kommunene Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Kontoret yter også informasjon til og utfører kontroll av arbeidsgivere.

aaa
___

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Hva KAN vi hjelpe deg med?

 • Spørsmål om utbetaling av skatt til gode
 • Endring av kontonummer ved utbetaling av skatt til gode
 • Bistand hvis du ikke har mottatt lønns- og trekkoppgaver fra din arbeidsgiver
 • Opplysning om KID- og kontonummer for innbetaling
 • Skatteattest
 • Inn- og utbetalinger i forbindelse med dødsbo
 • Søknad om ettergivelse/nedsettelse av skatt

Hva kan vi IKKE hjelpe deg med?

 • Klage på ligningen/selvangivelsen
 • Arveavgift og merverdiavgift (moms)
 • Nytt skattekort
 • Utskriving og endring av forskuddsskatt
 • Folkeregisteroppgaver som navn- og adresseendring, skjemaer ved ekteskapsinngåelse m.m
 • Forhåndslikning ved dødsbo

Hvis du har spørsmål til disse forhold, så kan Skatteetaten hjelpe deg. Ring telefon 800 80 000.

Er du arbeidsgiver?
Vi kan gi deg veiledning i forbindelse med:

 • Terminoppgaver
 • Skattetrekkonto
 • Lønns- og trekkoppgaver
 • Årsoppgave
 • Innbetaling av arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk
 • Utleggstrekk

Kontaktinformasjon

 

Tittel
Navn
Telefon
E-post
Skatteoppkrever
Bente Lantz
37 93 23 11
Rådgiver
Marit Haugjord
37 93 23 30
Konsulent
Rune Hole Nilsen
90 29 03 94

 

 
Besøksadresse: Kommunehuset på Evjemoen
Postadresse: Kasernevegen 19, 4735 Evje
___

Kontaktinformasjon

Kontaktavdeling

Avdeling:Skatteoppkreveren i Setesdal
Telefon:37 93 23 00
Epost:skatt@e-h.kommune.no
Postadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje
Besøksadresse:Kasernevegen 19 4735 Evje

Andre opplysninger

Innbetalinger av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skjer til bankkonto:

For skattepliktige til Evje og Hornnes: 6345.06.09376
For skattepliktige til Bygland: 6345.06.09384
For skattepliktige til Valle: 6345.06.09406
For skattepliktige til Bykle: 6345.06.09414

E-post:
           

Lag KID-nummer selv til alle kravtyper.

Oppdatert:2014-05-26 10:29