Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Skolehelsetjeneste

Beskrivelse

Skolehelsetjenesten er et tilbud til deg som er skoleelev og under 20 år. Du kan få råd og veiledning og få utført helseundersøkelser og vaksinasjoner. Ved behov kan du bli henvist videre til fastlege, tannlege eller spesialist. Skolehelsetjenesten har også som oppgave å fremme et godt lærings- og arbeidsmiljø for elevene.

Pris for tjenesten

Tjenesten er gratis.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa

Veiledning - hvordan få utført eller motta tjenesten

Helsesøstrene har åpen trefftid på skolene

Evje barneskole
Mandag kl. 09.00 - 12.00, tirsdag kl. 09.00 - 14.30 og torsdag kl. 09.00 - 14.30 - Line Tjørom Hestvåg - tlf. 945 14 855

Hornnes barneskule
Tirsdager kl. 09.00 - 13.30 - Ingvild Rosseland - tlf. 913 76 612

Evje ungdomsskole
Torsdager og fredager kl. 09.00 -14.30 - Ingvild Rosseland - tlf. 913 76 612

Setesdal VGS, avd. Hornnes
Tirsdager og fredager kl. 09.00 - 14:15  - Mari Haugen Abusland, tlf. 488 95 053

Klagemulighet

Hvis du mener du ikke får nødvendig helsehjelp eller er misfornøyd med utførelsen av tjenesten, kan du sende en klage til kommunen eller direkte til tjenesteyteren. Forklar hva du er misfornøyd med og hvilke endringer du ønsker.

___

Andre opplysninger

Oppdatert:2018-01-25 09:26