Dermed avsluttes streiken, og samtlige streikende skal være tilbake på jobb fra arbeidstidens begynnelse onsdag 6. juni.

Oppgjøret har en total ramme på 4,07 prosent, det samme som i oppgjøret i staten.
- Dette er helt klart i ytterkanten av hva kommunesektoren kan bære, uten at det i for stor grad går på bekostning av de oppgavene kommuner og fylkeskommuner skal løse for innbyggerne. Nå er vi imidlertid først og fremst glad for at konflikten er over, og at innbyggerne igjen skal få de tjenestene de har krav på, sier adm. dir. i KS, Sigrun Vågeng.

Oppgjøret i kommunesektoren har en innretning som gir 2,7 prosent i generelt tillegg, minimum 12.000 kroner. 1,2 prosent er satt av til lokale forhandlinger, og dette har vært viktig for KS, sier Vågeng.
- På dette som på andre områder er det ulike behov i ulike deler av landet og fra kommune til kommune. Derfor er det viktig at kommunene gis mulighet til å kunne tiltrekke seg den arbeidskraften de har behov for, sier Sigrun Vågeng.