Politisk organisasjonskart

Styrer, råd og utvalg

I kommunen er det opprettet en rekke styrer, råd og utvalg. Noen av disse er lovpålagte, mens andre er lokale utvalg vedtatt opprettet av kommunestyret. Kommmunestyret foretar også oppnevning av medlemmer, representanter og utsendinger til utvalg, samarbeidsorganer, selskaper mv. der kommunen skal være representert.
 
 
innsynsmodulen (åpnes i eget vindu) kan du søke opp medlemmer og varamedlemmer i kommunestyret, formannskapet, plan- og bygningsrådet og levekårsutvalget. Du vil også finne kontaktinformasjon for disse.