Piano: Fra 2.klasse og oppover

Pianoet er et svært allsidig instrument. På pianoet kan en spille all slags musikk, fra klassisk til jazz, pop, viser og rock. Du kan spille alene og sammen med andre pianister, sammen med andre instrument eller til sang. Du kan spille etter noter, besifring og gehør. Repertoaret blir tilpasset hver elev, alt etter alder, nivå, fremgang og interesser. Eleven må ha et instrument å øve på hjemme. 
Undervisningssteder: Bygland og Evje.

Sang: Fra 2. klasse og oppover

I sangundervisningen utforsker vi stemmen, det eneste instrumentet vi alltid har med oss. Vi øver på teknikk og smart bruk av stemmen. Vi synger i mikrofon, til levende musikk og til ferdig innspilt musikk. Mangfold er moro, så vi synger alle slags sanger. Til vanlig er det eneundervisning, og så synger vi gjerne sammen med andre når det passer.
Undervisningssteder: Bygland og Evje

Akustisk gitar, elektrisk gitar, bass, trommer, band: Fra 2.klasse og oppover.

Kulturskolen gir undervisning både i enkeltinstrument og i grupper for band. Før en kan spille i band må en ha hatt individuell undervisning en stund. Kulturskolen hjelper til med å sette sammen band. Undervisning på Furuly, Evje og Bygland skule (ved nok påmelding).

Kor: For 2. - 4. klasse (torsdager)

Tilbudet vil innebære å lære grunnleggende sangteknikker, der man lærer å synge i ulike sjangere. Undervisningen vil være lekpreget.  Målet er at elevene skal bli inspirert til å opptre og lære hvordan man kan uttrykke seg på en scene.
(Endret dag fra onsdager til torsdager 28/5/18)

Kor: For 5. - 7. klasse (torsdager)

Tilbudet vil innebære å lære grunnleggende sangteknikker, der man lærer å synge i ulike sjangere. Her vil man også satse på å få til samarbeid med kulturskolens band. Målet er at elevene skal bli inspirert til å opptre og lære hvordan man kan uttrykke seg på en scene.
(Endret dag fra onsdager til torsdager 28/5/18)

Korps: Passer fra 2.klasse og oppover. Voksne er også velkomne!

Evje og Hornnes Musikkorps har øvelser mandager på Evje barneskule. Nye aspiranterr får plass hver høst, og korpset står for instrument og uniformer.  

Kunst og håndverk: Fra 5. klasse og oppover

I undervisningen legges det opp til å jobbe med ulike materialer og teknikker.

Musikkteknologi: Fra 5.klasse og oppover

Her lærer du å komponere og lage musikk digitalt med digitalt verktøy som eks iPad. Enkel låtskriving er også mulig å lære.