Streetdans/Hip-hop (kurs)

  • Kurs for 1.-4.klasse, for både gutter og jenter
  • Kurs for 5.-7. klasse, for både gutter og jenter

Nytt dansekurs starter på Furuly høsten 2017, annenhver mandag (oddetallsuker) kl. 17.00-18.30 for 1. - 4. klasse og kl. 18.45 - 20.30 for 5. - 7.klasse. Kurset er 8 uker per semester, med 90 minutters undervisning hver gang.

Piano: Fra 2.klasse og oppover

Pianoet er et svært allsidig instrument. På pianoet kan en spille all slags musikk, fra klassisk til jazz, pop, viser og rock. Du kan spille alene og sammen med andre pianister, sammen med andre instrument eller til sang. Du kan spille etter noter, besifring og gehør. Repertoaret blir tilpasset hver elev, alt etter alder, nivå, fremgang og interesser. Eleven må ha et instrument å øve på hjemme. 
Undervisningssteder: Bygland og Evje.

Korps: Passer fra 2.klasse og oppover. Voksne er også velkomne!

Evje og Hornnes Musikkorps har øvelser mandager på Evje barneskule. Nye aspiranterr får plass hver høst, og korpset står for instrument og uniformer.  

Gitar, bass, trommer, band: Fra 2.klasse og oppover.

Kulturskolen gir undervisning både i enkeltinstrument og i grupper for band. Før en kan spille i band må en ha hatt individuell undervisning en stund. Kulturskolen hjelper til med å sette sammen band. Undervisning på Furuly, Evje og Bygland skule (ved nok påmelding).

Munnharpe: Nytt tilbud på Bygland fra høsten 2017 ved nok påmelding

Sang: Fra 2. klasse og oppover

I sangundervisningen utforsker vi stemmen, det eneste instrumentet vi alltid har med oss. Vivøver på teknikk og smart bruk av stemmen. Vi synger i mikrofon, til levende musikk og til ferdig innspilt musikk. Mangfold er moro, så vi synger alle slags sanger. Til vanlig er det eneundervisning, og så synger vi gjerne sammen med andre når det passer.

Undervisningssteder: Bygland og Evje