• Vakttelefon drift: 918 75 760
 • Vakttelefon hjemmesykepleien: 905 32 555
 • Vaktrom Evjeheimen: 37 93 24 63
 • Vaktrom Hornnesheimen: 474 53 008 
 • Vakttelefon dyrlege: 481 17 984
 • Legevakt: 116 117 (hverdager mellom kl. 15.30 og kl. 08.00 samt helger og helligdager)
 • Brann: 110
 • Politi: 112
 • Lege: 113 (ved akutt alvorlig sykdom)
 • Barnevernvakta: 38 07 54 00
 • Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111 (gratis nødtelefon for barn og unge, åpen hverdager mellom kl. 15.00 og kl 08.00 samt helger og helligdager)
 • Krisesenter for kvinner: 38 10 22 00
 • Krisesenter for menn: 913 66 524
 • Vern for eldre - Nasjonal kontakttelefon: 800 30 196
 
 • Nærmeste hjertestarter: hjertestarterregisteret: 113.no