Vanntemperaturen er på ca 34 grader, og det finnes trapp med rekkverk samt heis for rullestolbrukere.

  • Fast utleietid kan tildeles for henholdsvis vårhalvår og høsthalvår. 
  • Det kan også bestilles enkelttime.

Priser

  • Pr. person pr. time: kr. 75,-
  • Hele bassenget: kr. 750,-
Betaling skjer etterskuddsvis via faktura.
Ledsagerbevis er godkjent.

Kriterier/vilkår

  • Det må være minst 2 personer tilstede som er istand til å svømme og ilandføre.
  • Maks 10 badende pr. time.
  • Bading skjer på eget ansvar.
  • Personer med særskilte behov prioriteres ved timebestilling.
  • Det kreves livredningskurs for visse grupper.

Åpningstider

Mandag - fredag: kl. 09:00 - 19:00
Lørdag: kl. 09:00 - 16:00

Bassenget er stengt helligdager, og om sommeren. Sommeren 2018 er bassenget stengt f.o.m 18. juni t.o.m. 19. august.