Vilt- og fiskenemnd

Evje og Hornne kommune har et eget politisk utvalg for vilt- og fiskeforvaltning - se også kommunens delegeringsreglement.
Sekretariatet for utvalget er lagt til skogbruksavdelingen i kommunen.

Møteprotokoller