InfomøteHovlandsdalen1_800x455.jpg

Fra 1. januar 2019 er Hovlandsdalen en del av Evje og Hornnes kommune. Dette var det innbyggerne selv som tok initiativ til å få i stand. Mandag kveld møtte 19 personer fra Hovlandsdalen og ti representanter fra kommunen og interkommunale selskaper for å bli bedre kjent. 

Ordfører Bjørn Ropstad ønsket velkommen og presenterte den nye administrasjonssjefen, Frantz A. Nilsen, som presiserte at hans mål var å ha fornøyde innbyggere og så gode tjenester som mulig. Videre ga servicekontoret, ved avdelingsleder Astrid Andersen og konsulent Kaja Øvergård Bygland, et lynkurs i kommunens hjemmeside og hvor man finner hva.

Leder for enhet for drift og forvaltning, Torgeir Hodne, ga en innføring i hans ansvarsområder og oppfordret innbyggerne om å ta kontakt om de lurer på noe. Det er mye som skal på plass når man bytter kommune. Her skal kommunen bistå for at opplevelsen skal bli så god som mulig for alle. Angående renovasjon, var Svend Aage Petersen på plass og fortalte om Setesdal miljø og gjenvinning. De overtar nå renovasjonsordningen i Hovlandsdalen. 

Videre informerte rådgiver helse og omsorg, Katrine Homdrum, om kommunens helsetjenester og hvor de var å finne, og rådgiver oppvekst, Line Håberg Løvdal, presenterte barnehage- og skoletilbudet. For de barna som allerede er i et skoleløp i sin tidligere kommune, og som ønsker å bli værende der, ordnes det slik at det blir mulig. En rask gjennomgang av de lokalmedisinske tjenestene i Setesdal (LMT) ble presentert av leder Ellen Benum. Her kunne hun fortelle om blant annet muligheter for både audiograf- og kreftoppfølgingstjenester, om det skulle bli nødvendig.

Til slutt kom plan- og miljøleder, Siv Therese Kile Lie, med en oppfordring til innbyggerne i Hovlandsdalen om å komme med innspill til kommuneplanens arealdel. Slik kan de nå bli med å påvirke arealformålene der de bor. Fristen for innspill ble satt til 21. januar.

Kvelden ble avsluttet med en takk fra kommunens nye innbyggere for en fin kveld og mye relevant informasjon. 

Vi håper alle innbyggere, nye og gamle, har lav terskel for å ta kontakt med oss om det skulle være noe dere lurer på. Kontaktinformasjon til servicekontoret finnes her.