Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

På denne siden finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen.

Evje og Hornnes kommune oppfordrer alle til å ta nødvendige forholdsregler og følge nasjonale råd og anbefalinger. På helsenorge.no finner du alltid god og oppdatert informasjon, med svar på de fleste spørsmål.

For informasjon om koronavaksinasjon i Evje og Hornnes, gå til denne siden: "vaksinasjon".

For kontakt med smittesporingsteam, ring 906 16 499.

For information about the coronavirus disease in english, follow this link: Norwegian Institute of Public Health

- Kjære alle sammen. Nå er vi der.

Publisert 27.01.22

"Vi har fått en mild virusvariant på et tidspunkt der vi har maksimal beskyttelse," skriver ordfører i Evje og Hornnes kommune, Svein Arne Haugen, om smittebølgen vi står foran. Her forklarer han hvorfor dette kommer til å gå helt fint.

(Her kan du lese alle tekstene fra ordføreren til innbyggerne vedrørende koronasituasjonen.)

Svein Arne Haugen privat_400x267.jpeg
Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Svein Arne Haugen.

Nå er vi i den fasen der vi forhåpentligvis skal avslutte pandemien. Nå er vi i starten på den store smittebølgen fra omikron-varianten, som ventes å smitte de fleste av oss. Men vi kan være veldig rolig i denne situasjonen. Det er akkurat derfor vi har vaksinert oss. Fordi vi skal ha motstandskraft nok til å tåle og stå igjennom smitten. Det er nå svært få som blir alvorlig syke. Vaksinen beskytter veldig godt. Jeg forstår godt at mange blir urolige og redde, men vaksinen har forandret situasjonen helt. Nå er det slik at de fleste vil bli mye sykere av influensa enn av covid-19.

Det kommer til å bli tøft på mange arbeidsplasser, for fraværet vil kunne bli stort periodevis, men vi skal klare det. Hovedsaken er at vi ikke blir alvorlig syke. Det kan bety at aktiviteten blir redusert også i det kommunale tjenestetilbudet i de verste periodene, men dersom vi klarer å holde oss til de enkle tiltakene som gjelder, så vil det gjøre at vi kommer oss igjennom. Kunsten er å fordele smitten litt, slik at ikke alle blir smittet samtidig.

Smittebølgen

Smittebølgen fra omikron ventes å bli stor. Mye større enn vi er vant til. Vi ser allerede nå at antall smittede i kommunen er mye høyere en tidligere. Vi må være forberedt på at den utviklingen vil fortsette. Vi er i starten på denne bølgen, og den vil trolig bli veldig stor. Hvor stor er vanskelig å si, men det er i dag andre kommuner på vår størrelse som opplever et smittetrykk 10-15 ganger høyere enn oss. Og toppen er ennå ikke nådd.

Etter beregninger fra Folkehelseinstituttet må vi, i vår kommune, være forberedt på en periode med 30-50 smittede pr dag, men 50-70 på de verste dagene. På ukesbasis anslår de omtrent 200 i uka, men med topper over det tallet. Dette er anslag og er avhengig av så mange ting, men det gir en pekepinn. Dette er i seg selv ikke noe vi trenger å være redde for. Omikron er en mild variant som vaksinen beskytter godt mot, men det medfører likevel at vi må være hjemme noen dager når vi blir smittet. Det vi må prøve å unngå, er at skoler, butikker, barnehager, helsestasjon, brøyting og andre viktige tjenester må stoppe opp på grunn av fravær. Derfor ønsker vi å fordele smitten ut over mange uker.

Smittetallet

Smittetallet rapporteres nå på en annen måte enn tidligere. Inntil nylig ble alle positive selvtester bekreftet med en ny PCR-test – tatt av helsepersonell og analysert på sykehuset. Nå bruker vi i utgangspunktet bare selvtester, og rapporterer dem selv – enten på nett eller ved å kontakte kommunen. Vi bruker PCR-test kun når dette er nødvendig for behandling, videre vaksinasjonsløp eller når man trenger et koronasertifikat for å reise.

Vaksinen

Vaksinen beskytter, som sagt, veldig godt mot omikron. Immunforsvaret vårt er delvis medfødt og delvis opparbeidet gjennom de første leveårene. Deretter beholder vi et godt immunsvar i en periode før det svekkes gradvis med alderen gjennom livet. Det er derfor litt ulikt hvor mange doser vi trenger for å opparbeide motstandskraft mot covid-19.

De yngste barna trenger ingen vaksine, de litt større barna kan ha hjelp av en dose. Voksne er godt beskyttet ved to doser, men godt voksne (over 45 år) bør ha tre. De som er mest utsatt på grunn av spesielt nedsatt immunsystem får i disse dager tilbud om en fjerde dose. Alt dette gjøres for at vi alle skal ha god motstandskraft. Jo svakere immunsystem, jo flere doser trenger du for å trene immunforsvaret.

Gode rutiner og godt arbeid fra de ansvarlige, sammen med en god respons fra dere innbyggere, har gjort at vi er meget godt beskyttet i Evje og Hornnes. Blant befolkningen over 45 år er det 96 % som deltar i vaksineprogrammet. Det gir trygghet.

Virkningen fra vaksinene svekkes litt over tid. Dersom du har fått en booster (3. dose), vil denne virke best de første 10-12 ukene. Slik sett er det nå vi er best beskyttet. Vi er inne i den perioden der det er mest gunstig å vende tilbake til den normale hverdagen. Vi har fått en mild virusvariant på et tidspunkt der vi har maksimal beskyttelse.

Karantene

Dersom du tester deg jevnlig, trenger du ikke lenger å sitte i karantene når noen rundt deg blir smittet. Dette gjør at vi kan holde barnehager, skoler, butikker og andre tjenester åpne selv om vi har mye smitte. Dette er veien mot et normalt liv igjen. Det er viktig for samfunnet vårt at hjulene går rundt. Det er spesielt viktig for barn og unge at de får gå i barnehage, på skole og delta i aktiviteter på kveldstid. Så medfører dette litt styr. Testing og stadige meldinger og forandringer, men vi får puste rolig og stå ‘an av. Dette er en del av alles hverdag nå. Vi gleder oss til vi kan kaste hjemmetester og munnbind og oppføre oss helt som vanlig igjen. Det er ikke ennå, men det nærmer seg veldig.

Selvtester

Som sagt, så erstattes bruken av PCR-tester (laboratorieanalyserte tester) med bruk av selvtester. Disse testene har noe lavere nøyaktighet, men det er helt ubetydelig. Selv PCR-testene tar feil av og til. Men for begge typer tester er unøyaktigheten svært liten. Vi snakker om at en av tusen er feil, eller noe sånt. Dersom du får et veldig svakt utslag, kan du for sikkerhets skyld ta en ny test dagen etter. Da er du i alle fall helt sikker.

Stol på vaksinen

Hovedbudskapet mitt denne gang er at du kan stole på vaksinen. Vi får noen tøffe uker fremover, men vi er godt beskyttet. Fortsett å følge vaksinasjonsprogrammet. Gjør enkle tiltak for å bremse smittebølgen (munnbind, avstand, håndvask og færre nærkontakter). Ellers kan de fleste leve som normalt i trygg forvisning om at dette går bra. Bruk selvtester og rapporter positive prøver via nett (eller ring kommunen). Gå på jobb som vanlig, men bruk selvtester når du får symptomer på koronasykdom eller har vært nærkontakt til smittet. Følg med på hvilke tiltak som gjelder. Det vil trolig bli stadig færre av dem, men dersom bølgen blir for brå, kan det hende vi må gjøre noen grep for å bremse litt.

Lykke til, alle sammen. Vi kjenner alle litt på usikkerheten, men vi er i trygge hender.

Svein Arne

 

- Med ønske om en trygg og god julefeiring, publisert 22.12.2021

"Skal ikke barn i karantene? Er ikke omikron farlig? Virker ikke vaksinen? Har det noe for seg å bruke munnbind? Er det trygt å handle i butikken? Hvorfor er det redusert åpningstid i barnehagene? Skal ikke skolene stenge?

Vi har igjen fått smittespredning i vår kommune. Situasjonen er uoversiktlig og krevende. Med dagens nivå har vi god kontroll, men det er svært vanskelig å spå hva som vil skje fremover."

I denne saken skriver ordfører Svein Arne Haugen om smittesituasjonen i Evje og Hornnes kommune desember 2021.

Økende lokal smitte

Situasjonen i Evje og Hornnes er lik situasjonen i Agder og i Norge for øyeblikket. Vi opplever økt smitte frem mot jul, og vi opplever at omikron har kommet og er i ferd med å spre seg. I dag tidlig var statusen slik: 17 personer i vår kommune er i isolasjon med påvist smitte. 9 av disse er smittet av omikronvarianten. Ingen er alvorlig syke.

En stor del av de som er smittet er barn og unge i skolene våre. Smitten kommer fra ulike kilder og hvis vi ser på omikronsmitten, har den kommet til oss gjennom minst tre ulike veier, som ikke har noen sammenheng med hverandre. Det er slik det er i Norge nå. Smitten sprer seg et utall ulike veier, og det er vanskelig å holde kontroll. Derfor har myndighetene nylig innført tiltak for å bremse spredningen. Tiltakene vil vare til midten av januar.

Unngå å sprenge helsetjenestene

Dagens tiltak har til hensikt å bremse smittespredningen slik at helsevesenet vårt klarer å gi alle en trygg og god behandling. På den måten kan vi redusere alvorlig sykdom og død blant dem som blir hardt rammet av korona. I tillegg skal vi klare å behandle alle de andre som trenger helsehjelp med kreft, hjerteinfarkt, hjerneslag og andre alvorlige tilstander. Både våre kommunale helsetjenester og Sørlandets sykehus er hardt presset. Vi må unngå at tjenestene sprenges med de alvorlige følgene det får. Samtidig er alle nå svært usikre på hvordan Omikron-varianten vil slå ut. Det ser ut som den smitter atskillig fortere, men det kan også se ut som den gir mindre alvorlig sykdom. Det virker som om vaksinene ikke begrenser smitten noe særlig, men at vaksine reduserer faren for alvorlig sykdom ytterligere. Det er ennå altfor tidlig å komme med noen konklusjon, og derfor må vi være varsomme.

Barn og unge

Barn og unge skal i størst mulig grad skjermes fra inngripende tiltak. Mange reagerer på at barn ikke settes i vanlig smittekarantene, og lurer på om det er riktig. Det er riktig. Barn under 18 år som defineres som nærkontakt av smittet person, men som ikke er husstandsmedlem eller tilsvarende nær, skal som hovedregel ikke i karantene. De anbefales imidlertid å ta en selvtest på dag 3 og dag 7 etter siste kontakt med smittet person. De anbefales også å unngå fritidsaktiviteter og sosiale sammenkomster i denne perioden. Det er opp til foresatte å bestemme om barn skal testes. Dersom man følger disse anbefalingene og er forsiktig, så reduserer man smitterisikoen samtidig som barn kan gå på skole og være med familien.

Barns oppvekst er sårbar og viktig. Barn finner trygghet på ulike arenaer. Hjemmet, skolen, venner, fritidsaktiviteter og etter hvert kanskje en kjæreste, er ulike arenaer som støtter opp om barn og unges trygghet. Ved å skjerme disse arenaene gir man barn mulighet for å utvikle seg på en trygg og god måte. Gode foreldre kan ikke erstatte de andre miljøene barn ferdes i og skolen er spesielt viktig. Det er den eneste arenaen som er helt felles og som derfor kan inkludere og støtte alle barna på en særskilt viktig måte. Det er også på skolen barn som trenger det får særskilte hjelpetiltak. Samtidig er barn litt ekstra uskyldige i pandemien. Barn rammes i svært liten grad av sykdommen. Det skal derfor være med spesiell omtanke vi vurdere tiltak ovenfor barn. Vi må ikke ramme barns oppvekst unødig for voksnes sikkerhets skyld. Da skader vi mer enn vi tjener.

Barnehagene er også svært viktige for barn. Vi må dessverre redusere åpningstidene litt når vi er på gult nivå. Det er fordi bruken av personalet begrenses på gult nivå. De kan ikke gå på tvers, og den enkelte voksne må være mer sammen med sin gruppe barn. Da trengs det flere voksne i kjernetiden, og det må begrenses litt i begge ender av dagen. Kommunen og personalet har strukket seg langt med åpningstiden, og vi jobber hele tiden med å finne måter for å ha enda mer normale åpningstider.

Følger situasjonen nøye

Lokalt har vi øket innsatsen som følge av den økte smitten. Vi har hevet nivået rundt informasjon, vi har tatt et skikkelig krafttak med vaksinasjon, vi har jevnlige fagmøter for å følge opp tiltak, vi har igjen innført hyppige møter i kriseledelsen og jeg har i dag innkalt kommunestyret til møte 30. desember for å vurdere eventuelle forskriftsfestede lokale tiltak fra skolestart. Vi gjør dette fordi vi ser alvorlig på utviklingen og vil ha en bred vurdering av behov for lokale tiltak når vi starter opp igjen etter julehøytiden. Flere kommuner rundt oss har innført ordinær smittekarantene for barn. Dette er en av de tingene vi vil vurdere nøye før skolestart på nyåret. Hensynet til barna vil stå sterkt i en slik vurdering, men hensynet til smittespredning må også vurderes nøye.

Testing

Dersom du får nyoppståtte symptomer på luftveisinfeksjoner, eller du har hatt kontakt med en smittet, bør du teste deg. Det gjelder også barn og unge. I tillegg er det særskilte anbefalinger og regler rundt testing under karantene. Ventetiden på ordinære PCR-tester som skal analyseres på sykehuset er for lang. Antall tester tatt på teststasjon må derfor reduseres. Da blir selvtestene enda viktigere. Servicekontoret vil gjennom hele julehøytiden utlevere selvtester. Dette bestilles som normalt hos kommunen, og det gjelder egne tider for utlevering. For å få utlevert selvtest på servicekontoret må du tilfredsstille anbefalingene om testing. Dersom du ønsker å teste deg for sikkerhets skyld før et besøk, eller av en annen grunn, kan du kjøpe tester selv på apoteket.

Vaksinasjon

Det aller viktigste tiltaket for å komme ut av pandemien er at flest mulig vaksinerer seg etter gjeldende anbefalinger. Vi i kommunen har gjort alt vi kan for at alle som kan få vaksine, får vaksine. Vi har vaksiner nok, og vi prioriterer folk nok og tid nok til at alle får. Vi tok i går et skikkelig skippertak og satte omtrent 560 vaksinedoser. Vi vil ta et nytt skippertak i januar for å nå dem som da har nådd tidspunktet for påfyll, eller som ikke kunne komme nå. Fremdeles oppfordrer jeg uvaksinerte til å sette i gang med første dose. Jeg er rett og slett bekymret for dem som er uvaksinerte. Spesielt de voksne. Bekymret for at de skal bli alvorlig syke, for vi må i tiden fremover innse at sjansen for å bli smittet er relativt stor. Da vil vaksinen være vår beste venn, og gjøre at sykdommen blir mildere.

Smitteveier

Hvordan skal vi så feire jul når vi føler at det er smitte overalt? Jeg synes alle skal feire en så normal jul som mulig, men ta en del hensyn og unngå unødvendig risiko. Det handler om å prioritere våre nærmeste, spesielt barna og dem som sitter mye alene. Vi vet en del om smitteveier og smitterisiko etter hvert. Det er forsket mye på det. Generelt kan en si at håndhilsning og klemming gir høy smitterisiko. Det er også risikabelt å møte mange mennesker og å være nær mennesker (innen en meter) uten munnbind. Ta hensyn til det.

Når det gjelder hvor de fleste blir smittet, så viser forskning at de absolutt «farligste» arenaer er nattklubber, utesteder, konserter, puber, barer, hjemmefester, idrettsarenaer og kirker/bedehus/trossamfunn. Generelt kan man si at dersom du prater høyt, synger eller nyter alkohol, da er risikoen stor. Du bør unngå disse stedene akkurat nå.

Så har vi en del arenaer som gir en del smitte, men som vi ønsker skal være åpne. Der må vi vise spesielle hensyn. Det kan være vi må bruke munnbind, dele i kohorter, holde god avstand eller begrense antallet. Det gjelder bryllupsfester, begravelser, ballspill, besøk hos eldre/sårbare, treningssentre, busser, taxi, restauranter, skoler, barnehager, kino, små barn som leker, frisører, svømmebassenger, felles garderober, middagsselskaper, hoteller og kjøpesentre.

Det viser seg at det skjer lite smittespredning når vi reduserer besøk til små grupper, går i travle bygater, handler mat, går på biblioteket, besøker legen, er på bensinstasjoner, bestiller take away mat og trener ute. Med enkle tiltak kan vi fortsette med det som normalt.

God jul

Hvis vi klarer å tenke oss litt om, så kan de fleste av oss få en god julefeiring. Middag med familien er noe vi må unne oss i julehøytiden. Men kanskje vi kan begrense antallet juleselskaper, eller antallet i hvert selskap. Fester bør vi klare oss uten akkurat nå. Det er veldig kjedelig for mange som kommer hjem til jul, men konsekvensene kan bli så altfor store. Hva vi må gjøre i januar er svært avhengig av hvordan vi oppfører oss i juleferien. Vi er tross alt så utrolig heldige som bor der vi bor under pandemien. De aller fleste av oss kommer gjennom dette på en god måte. Vi må bare respektere og ta hensyn til hverandre, slik at det kan fortsette å være slik.

Noen må feire julaften i isolasjon eller i karantene. La oss sende noen ekstra varme tanker til dem. Jeg håper dere kan markere dagen uansett, og at dere kanskje kan få feiret med selskap en annen dag, når dere er ute av isolasjon/karantene.

Takk for i år, alle sammen. Dere har gjort en fabelaktig jobb i 2021 med å opptre ansvarlig og omsorgsfullt.

Da gjenstår det bare å ønske alle en trygg og god jul.

- Nå er det alvor, publisert 14.12.21

Mandag 13. desember holdt regjeringen ny pressekonferanse. Her åpnet statsminister Jonas Gahr Støre med å si at «nå er det alvor», og presenterte nye, strengere, kontaktreduserende tiltak, som skal bidra til å bevare kontrollen på pandemien de neste fire ukene. Disse tiltakene er gjeldende fra natt til onsdag 15. desember.

Siden den nye varianten av koronaviruset, omikron, er mer smittsom enn forgjengerne, ser myndighetene nå at smitten må bråbremses. Frykten er at helsetjenestene og andre deler av samfunnet skal bli overbelastet innen kort tid. Mange kommuner sliter nå med høye smittetall, og flere sykehus er allerede så presset at de må avlyse andre viktige behandlinger.

- Helsevesenet klarer ikke å håndtere at alle blir syke på en gang. Derfor er det svært viktig at vi klarer å gjøre to ting de neste ukene: Vi må redusere smittespredningen, og vi må sette så mange vaksinedoser som mulig, sier ordfører i Evje og Hornnes kommune, Svein Arne Haugen (bildet).

Omikron endrer spillereglene

Evje og Hornnes kommune jobber nå på spreng med oppskalering av vaksinasjonsarbeidet, som er et av de beste virkemidlene vi har mot viruset. Ifølge Pfizers og Biontechs undersøkelser, ser nå vaksineprodusentene at mens to doser koronavaksine beskytter godt mot deltavarianten av viruset, beskytter tre doser tilnærmet like godt mot omikronvarianten. Man blir godt beskyttet mot alvorlig sykdom.

- Vi må kjøpe oss tid ved å bremse den raske smittespredningen. Tid til å hjelpe dem som blir alvorlig syke, og tid til å fullvaksinere så mange som mulig. Det viktigste du kan gjøre er å redusere antall mennesker du møter, spesielt innendørs. Hold deg sammen med dine nærmeste, og unngå å treffe for mange andre. Hold avstand når du treffer andre, og bruk munnbind dersom det er vanskelig å holde avstand, sier ordføreren.

Prioriter å møte opp til den timen du får

Regjeringen åpner nå for at kommunene kan korte ned intervallet mellom dose 2 og 3 fra 5 til 4,5 måneder, for de gruppene som er prioritert for en oppfriskningsdose. I vår kommune planlegges det nå for massevaksinasjon tirsdag 21. desember. Dette blir da i Evjehallen, bak bassenget ved Evje barneskole.

Siden vi nå kan bruke et kortere intervall, kan vi tilby vaksine til mange flere. Over 600 innbyggere kommer derfor til å få sms-innkalling i løpet av de neste dagene. Ordføreren har en sterk oppfordring til alle om å prioritere timen de får:

- Ta imot tilbudet, og møt opp til avtalt tid. Til dere uvaksinerte vil jeg si: Vær så snill å vaksiner dere nå. Det vil beskytte dere selv mot alvorlig sykdom, redusere smittefaren for deres nærmeste og hjelpe samfunnet med å komme igjennom pandemien.

Dersom du ikke er vaksinert ennå, kan du sette deg opp til time ved å ringe Servicekontoret på tlf. 379 32 300.

Ett år med pandemi, publisert 12.3.2021

I dag kan vi markere et annerledes jubileum. Det er kanskje ikke så mye å feire, men vel verdt litt ettertanke. Det er i dag ett år siden Norge lukket ned for å stanse spredningen av koronaviruset. Det har vært et spesielt år. Et annerledes år. Jeg har lyst til å takke dere alle for den innsatsen dere har gjort – og gjør – for å ta vare på hverandre og lokalsamfunnet vårt.

Pandemi

Plutselig ble ordet «pandemi» dagligtale. Vi skulle komme til å oppleve noe som vi må hundre år tilbake for å finne noe å sammenligne med. Spanskesyken herjet verden fra 1918 til 1920. Viruset smittet en tredjedel av verdens befolkning og drepte 50-100 millioner mennesker. Nå opplever vi noe svært likt spanskesyken, men hundre års utvikling har heldigvis gjort oss bedre rustet til å stå imot og overleve smittsomme sykdommer.

Starten i Wuhan

Hvem skulle tro at en flaggermus med et mutert koronavirus skulle smitte en pangolin (eller et annet dyr) som så ble fanget og brakt til et matmarked i Wuhan i Kina. Og hvem skulle tro at et slikt «dyrevirus» skulle smitte mennesker og vise seg å være så smittsomt fra menneske til menneske. Vi vet jo ikke helt hvordan dette skjedde. Vi vet bare at en helsearbeider i Wuhan reagerte på at det plutselig ble innlagt 41 pasienter med kraftig lungebetennelser og at 27 av disse hadde vært på samme matmarked. I ettertid kan vi si at det ikke var en så stor overraskelse, og at vi visste det ville skje. Vi vet også at det vil skje igjen. Vi vet bare ikke når.

Marerittet i Lombardia

Smitten ble bragt til Nord-Italia med forretningsreisende, spredt i alpene, og så kom vinterferien og skiturister spredte viruset til hele Europa. Vi ble sjokkert over rapportene fra Nord-Italia. Bildene gjorde oss redde. Lombardia-regionen ble rammet svært hardt. En befolkning som ante fred og ingen fare, og et helt uforberedt helsevesen gjorde at virkningen ble grusom. En høy gjennomsnittsalder gjorde at dødstallene ble skyhøye.

Nedstengningen

Frykt og usikkerhet spredte seg i verden, men det førte samtidig til at vi i Norge ble litt bedre forberedt og rakk å gjøre tiltak for å unngå å havne i det samme marerittet. Torsdag 12. mars 2020 holdt regjeringen pressekonferanse og stengte ned store deler av samfunnet vårt. Ikke siden krigen hadde Norge opplevd så inngripende tiltak.

Usikkerheten

Vi følte alle en enorm usikkerhet. Usikkerhet rundt om tiltakene virket. Usikkerhet rundt hvordan vi skulle oppføre oss. Usikkerhet om hvor fælt det kom til å bli. Usikkerhet om hvor lenge det ville vare. Og ikke minst – usikkerhet og frykt rundt det å kunne bli smittet selv – eller at noen vi er glad i kunne bli smittet. Heldigvis har tiltakene vist seg effektive, og vi har klart å holde smitten unna de fleste. Vi er fremdeles usikre, for det er slett ikke over, men vi har lært å leve med det.

Evje og Hornnes kommune

I vår kommune har vi vært både dyktige og heldige. Vi har til sammen hatt 23 smittede innbyggere i løpet av et år, og heldigvis har det gått bra med alle til slutt. Noen har blitt alvorlig syke, men alle har kommet gjennom det. Utbruddet i oktober ga oss en alvorlig støkk og medførte at svært mange fikk føle tiltakene direkte på kroppen gjennom testing, isolasjon, smittesporing og karantene. God ledelse, godt håndverk og en imponerende holdning blant dere alle gjorde at vi raskt fikk bråstoppet smittespredningen og hindret et større utbrudd.

En stor takk til alle

Jeg vil takke dere alle for at dere gjør en så god innsats. Det er vår felles innsats som har gitt et så godt resultat så langt. Takk til dere som leder og gjennomfører håndtering av smitte. Takk til dere som gir våre eldre godt stell og vern i heimene og i heimesjukepleien. Takk til dere som tar vare på barna våre i skoler og barnehager. Takk til dere som ivaretar utsatte og sårbare grupper. Takk til dere som bidrar med godt renhold. Takk til dere innen handel, servering og service som gir oss trygge tilbud. Takk til alle dere andre som holder hjulene i gang ved samvittighetsfullt å følge råd og anbefalinger. Og ikke minst – takk til dere alle enkeltmennesker som gjør det dere kan for å ta vare på dere selv og hverandre. Den gode innsatsen gir håp om at vi også skal klare de neste månedene på en god måte.

Vaksine

Smittesituasjonen rundt oss og jevnlige enkelttilfeller i egen kommune gjør at vi stadig minnes på at vi må fortsette innsatsen noen måneder til. Omtrent 9 % av den voksne befolkningen i kommunen har nå fått minst en dose vaksine. Dere som planlegger og gjennomfører vaksinasjonen gjør en veldig god jobb slik at vi får satt alle tilgjengelige doser raskt og effektivt. Et nitidig system gjør at det er god oversikt over hvem som skal vaksineres når. Retningslinjene rundt vaksinasjon endrer seg stadig, men dere har god oversikt og tilpasser dere raskt. La oss håpe at tildeling av vaksiner stadig går raskere, slik det er planlagt. Da er det håp om en sommer som i fjor og et mer normalt liv fra høsten.

Fortsett å følge planen

Frem til den voksne befolkningen er vaksinert vil korona fortsette å ri oss som en mare. Smitte vil dukke opp igjen og igjen. Smittespredningen vil øke og minke, alt etter hvor flinke og varsomme vi er. Viruset bryr seg ikke om at vi er lei, eller sliten. Viruset har ingen plan. Det er vi som må ha en plan, og vi må alle følge samme plan.

Det viktigste er:

 • Hold avstand
 • Hold hendene rene
 • Hold deg hjemme dersom du er syk
 • Hold nede antallet personer du møter

Svein Arne

Mye innsats gjenstår, publisert 8.1.21

Denne uka har vi skjerpet inn tiltakene i kommunen etter råd og pålegg fra regjeringen. Det kan være vanskelig å forstå at vi som har hatt så god kontroll over smittespredningen skal måtte ofre så mye av våre sosiale liv.

Hvorfor skal vi unngå besøk når det ikke er noen smittet her? Hvorfor skal vi skjerpe inn reglene i skolen når ingen elever er syke? Hvorfor skal vi sitte på hjemmekontor når alle på jobb er friske? Svaret er dessverre ikke så hyggelig.

Smitte hos naboen

Det skal vi gjøre fordi utviklingen i Norge og i Agder akkurat nå er svært negativ. Når smitten stiger så fort, er det bare et spørsmål om tid før vi får et nytt utbrudd i vår egen kommune. Sørlandet er avhengig av at Oslo får kontroll. Dersom de mister kontrollen ytterligere på Østlandet vil vi stadig bli tilført smitte i sør. Og enda viktigere – dersom Kristiansand ikke har kontroll på smitten vil det begynne å dryppe inn jevnlig smitte i vår kommune også. Vi har så mye med hverandre å gjøre, at vi ikke kan klare å stå imot dersom smittetrykket er høyt i Sørlandets hovedstad. Håndverkere, pendlere, hytteturister og dagsturister reiser på kryss og tvers i Agder og gjør oss veldig avhengig av nabokommunene våre. Kristiansand gjør en god jobb for oss alle, men de kan ikke trylle. Tiltak er nødvendig for å motarbeide viruset.

Flere smittede enn noensinne

I mars var vi alle redde. Vi følte at det var smitte overalt. Vi hadde da omtrent 1500 nye smittede per uke i landet vårt. Nå har vi omtrent 4000 nye smittede per uke. I Agder ble vi bortskjemt i sommer. Vi hadde en juli måned med 1 til 2 smittede per 100 000/per 14 dager. Da vi startet på jobb og skole igjen, økte smitten til omtrent 30 smittede per 100 000/per 14 dager.

Så fikk vi utbrudd i vår kommune, fulgt av Farsund og Lyngdal. Det førte til at det samme tallet i november steg til 144 i Agder. Det synes vi var veldig alvorlig. I forrige uke var tallet 149, og smitten øker stadig. Vi har altså flere smittede i Agder nå enn vi noen gang har hatt. Reproduksjonstallet R er omtrent 1,4. Hver smittet smitter altså 1,4 nye. Vi må derfor være svært forsiktige.

Viruset trives best nå 

Samtidig er vi inne i den perioden der virus trives best. Vi er i den kalde, mørke tiden. Vi er i den tiden av året der virus overlever lengst og der vi oppholder oss mest innendørs. Der vi er tettest på hverandre. Det er ideelle forhold for et virus akkurat nå. Vi kan ikke gjøre noe med verken mørket eller temperaturen, så vi må gjøre noe med hvor mye vi er sammen. DERFOR kommer disse tiltakene nå, og DERFOR er de nødvendige. De skal hjelpe oss med å begrense konsekvensene når smitte oppstår. Hvis vi er flinke til å følge råd, anbefalinger og pålegg så vil det gjøre at et smittetilfelle i kommunen kan begrenses til 5 eller 10. Da har vi mulighet for å stanse det raskt. Dersom vi ikke tar dette alvorlig kan et smittetilfelle fort bli til 50. Da vil følgene bli store. Da vil det bli vanskelig å håndtere uansett hvor flinke vi måtte være.

For vi har vært både flinke og heldige så langt. Vi kan håpe på at vi fortsatt vil være heldige, men vi må samtidig fortsette å være flinke. Det er ingen som har mer flaks enn den flinke. Slik er det også her. Flaks følger dyktighet.

Så – unngå besøk, hold deg mest mulig hjemme, arbeid hjemmefra hvis du kan, begrens møter med andre mennesker og test deg dersom du blir syk, har vært sammen med en smittet eller av annen grunn har mistanke om at du er smittet.

Vaksineringens spede start

Vaksinasjonen er i gang. Denne uken har vi fått vaksinert alle beboere på heimene våre. Fremover vil vi fortsette med å vaksinere de som er mest utsatt. Det vil ta lang tid før vaksinasjonen gjør noe med smittefaren, men for hver enkelt som får vaksine vil den redusere risikoen for alvorlig sykdom og død. Det er derfor de svakeste vaksineres først. Fra neste uke vil vi samtidig starte vaksinasjon av nøkkelpersonell innen helse. Hensikten med dette er å sikre at kommunen er i stand til å opprettholde beredskapen når et utbrudd kommer. Vi må ha leger og annet nøkkelpersonell på jobb for å håndtere sykdom.

Tålmodighet fram mot flokkimmunitet

Vaksinasjonen vil ta lang tid. Vi fikk 15 doser denne uken, og vil få 15 doser neste uke. Etter hvert vil flere vaksiner bli godkjent, og antallet vil øke. Uansett vil det ta svært lang tid før vaksinasjonen gjør noe med smittesituasjonen. De første månedene vil vaksinen kun virke som en beskyttelse for hver enkelt som er vaksinert. Først når vi har vaksinert flere enn 1000 i kommunen vil det ha noen stor betydning for smittefaren, og først når vi har vaksinert flere enn 2000 vil det bety at vi kan begynne å oppføre oss mer «normalt» igjen. Da vil vaksinen gi oss en høy grad av flokkimmunitet.

Slik det ser ut i dag betyr det at vi fortsatt må regne med at vi må leve med omfattende smitteverntiltak frem til september måned. Folkehelseinstituttet tror også at september er realistisk, men de håper at det skal gå fortere slik at vi kan få en «normal» sommerferie. Men dette er et håp. Vi må være realistiske og sikte mot september, så får vi heller ta det som en positiv overraskelse dersom det går fortere.

Uansett vil varme og sollys hjelpe oss fra mai og utover sommeren. Fjorårets sommer viste oss at vi kan ha en strålende sommer, selv om vi må leve med smitteverntiltak. Når vi oppholder oss mer ute og temperaturen stiger igjen trives virus langt dårligere.

Starten på slutten

Så fatt mot – det går mot bedre tider. Enn så langsomt, men tross alt mot bedre tider. Vi er i alle fall halvveis, selv om det er lenge igjen. Vær tålmodig og ta tiltakene alvorlig. Det vi gjør nå vil ha en helt avgjørende betydning for hvordan vi får det i februar og mars måned.

Svein Arne

 

Takk for at dere alle bidrar, publisert 16.10.20

Det har vært en spennende uke full av tanker og bekymring, men heldigvis har den gitt mange beroligende svar. Tidligere denne uken har vi ikke fått påvist noen smitte i vår kommune, men i dag har vi en positiv prøve så langt. I tillegg har dessverre Bygland fått en person med påvist smitte, og det har direkte sammenheng med forrige ukes smitte i vår kommune.

De smittede til nå

Ved mitt forrige innlegg gjorde jeg rede for smittetilfeller 1 til 10. Siden da har vi fått smittetilfelle nr. 11, som har sammenheng med smittetilfelle 7, 8, 9 og 10, og i dag, fredag, fikk vi smittetilfelle nr. 12 som er et husstandsmedlem av nr. 11. Denne personen satt allerede i karantene. Vi har som sagt også fått et smittetilfelle i Bygland, og dette har sammenheng med våre smittetilfeller nr. 1 og 2. Den smittede i Bygland satt allerede i karantene på grunn av nærkontakt med smittede personer tidlig i forrige uke. Det kan nå se ut som det er to opprinnelige smittetilfeller med ukjent opphav som har spredt seg i to smitteklynger i vår kommune.

Av de 13 smittede (12 i vår kommune + 1 i Bygland) er de opprinnelige 2 smittet på ukjent sted, 6 er smittet hjemme i egen husstand, 2 er smittet på jobb og 3 er smittet på fritiden.

Reproduksjonstallet R som viser hvor mange hver smittet smitter videre har lokalt hos oss vært 2.5 i uke 40, 0.4 i uke 41 og hittil 0.1 i uke 42. Dette viser altså hvor mange hvert smittetilfelle smitter videre. Når tallet er over 1 så blir det stadig flere smittet. Når taller er under 1 så dør smitten ut. Totalt for hele perioden er tallet R=0,85. Så lenge vi klarer å holde det under 1 så vil vi klare å avslutte det lokale utbruddet for denne gang. Dette er statistikk tatt ut fra en veldig liten gruppe, så det er ikke eksakt vitenskap, men det gir et bilde av hvordan det går.

Viktig å holde seg i karantenen

I de siste dagene har flere avsluttet sin karantene etter 10 dager, og i dag og i dagene fremover vil det gjelde mange flere. Det er viktig at dere følger bestemmelsene for karantene og holder karantenen helt ut. Karantene er det aller viktigste tiltaket for å stanse spredning.

De som sitter i karantene med en smittet i egen husstand vil ikke avslutte karantenen selv om det har gått 10 dager. De som har smitte hjemme sitter i karantene helt til siste husstandsmedlem er friskmeldt + 3 dager. Dette for å hindre at smitte i et hjem skal kunne spre seg ut i befolkningen igjen.

Støtte til den som er smittet

Jeg håper dere som er smittet får den hjelp og støtte dere trenger, både praktisk og medisinsk. Jeg håper dere raskt blir friske igjen og håper på flere meldinger om dette i uken som kommer. Jeg vil be alle om å ta godt imot dem som har vært smittet og dem som har sittet i karantene, når de er tilbake. De har alle vært i en krevende situasjon og har sikkert hatt mange vanskelige tanker om egen helse og bekymringer for om de har smittet andre.

Vi må minne oss selv på at dette egentlig ikke handler om tall og statistikk, men om mennesker. Alt vi gjør, gjør vi for å begrense uro, bekymringer og for å unngå at mennesker rammes av helseproblemer.

Tilbake til skole og barnehage igjen

Fra mandag vil ungdomsskolen og voksenopplæringen starte med normal undervisning og alle klassene i alle skolene vil etterhvert være tilbake på skolen igjen. Det samme vil gjelde den avdelingen i barnehagen som er i karantene. Jeg ser frem til at alle skal kunne få en normal hverdag igjen.

Rådene om å unngå møter, treninger og andre arrangementer på fritiden der mer enn 5 møtes opprettholdes en uke til, til og med 25. oktober. Det er viktig at vi ikke slapper av for tidlig, men er ekstra varsomme en uke til. Så kan vi håpe at det viser seg at dette var unødvendig, men vi gambler ikke med det.

Den situasjonen vi er i nå er ikke over før alle er friskmeldte og alle er ute av karantene. Den neste uken vil vise oss hvor fort det kan skje.

Dyktige ansatte

Uansett hvordan det går i de neste dagene vil jeg gi honnør til alle som bidrar i kriseledelse og håndtering av situasjonen. Alle gjør en fremragende jobb og jeg vil spesielt fremheve smittesporingteamet. Den jobben de gjør er den aller viktigste for å stanse spredning. De har arbeidet hardt og samvittighetsfullt, og det har gitt gode resultater.

Jeg vil også skryte av hvordan alle ansatte i kommunen håndterer bekymringer og utfordringer. Dere har vært veldig flinke til å takle usikkerhet og ekstra arbeidsbelastning. Det gjelder absolutt alle, men jeg må innrømme at jeg tenker spesielt mye på dere i eldreomsorgen. Dere gjør en kjempejobb og denne uken fikk dere masse ekstra utfordringer med 10 ansatte og 4 beboere i karantene. Det har vært utrolig krevende, men dere mestrer det med positivitet og ekstra innsats.

Takk for innsatsen

Og til slutt må jeg nevne den jevne innbygger. Når meldingen nådde ut om at vi hadde smitte i vår kommune skrudde alle på beredskapsbryteren og gjorde uendelig mange små tiltak. Handel, servering og næringsliv forøvrig strammet til noen ekstra knepp. Foreningsliv, trossamfunn og politiske organisasjoner avlyste og utsatte alle samlinger som kunne gi uønsket risiko. Og aller sist, men aller viktigst. Hver enkelt innbygger tok tak og skjerpet rutinene. Det er tross alt det den enkelte gjør som avgjør alt. Det at vi klarte å bremse dette så fort skyldes i første rekke to forhold: Smittesporingsteamet klarte å finne frem til de riktige personene fort, og alle i kommunen skjerpet seg litt ekstra. Vi får håpe vi har klart å kvele det for denne gang.

Selv om vi er flinke er ikke dette over. Fortsett å være skjerpet - fortsett å følge alle smittevernråd. Vi kommer helt sikkert til å oppdage smitte flere ganger, og måten vi lever på avgjør hvilke konsekvenser det får. Det dere har vist i de siste to ukene gir håp om at vi skal komme gjennom dette så godt som det er mulig å komme igjennom en pandemi.

Svein Arne

Hva gjør vi - og hvorfor gjør vi det sånn, publisert 11.10.20

Kjære alle sammen

Vi har i dag, søndag 11. oktober 2020, mottatt svar på at to nye personer fra vår kommune er smittet av koronaviruset. Det blir dermed tilfelle nummer 9 og 10 denne uken. Det at vi nå har fått en rekke smittede i løpet av en uke gjør at vi alle blir veldig urolige og redde og får et veldig behov for informasjon. For å bøte litt på det veldige informasjonsbehovet vil jeg prøve å oppsummere litt rundt situasjonen og hvilke tiltak som gjøres.

Situasjon

Det er i kveld 10 personer i isolasjon og 204 personer i karantene.

Foreløpig er vi i en situasjon der alle de som har fått påvist smitte trolig ble smittet før vi bekreftet den første smitten på tirsdag. Det betyr at det er alt for tidlig å se noen effekt av noen av de tiltak som er innført. Det betyr også at vi vil ha en uavklart og alvorlig situasjon i minst 14 dager fremover. Fra en person blir smittet tar det normalt 4-5 dager før man utvikler symptomer. Så går det kanskje en dag eller to før man får gjennomført test, og nok en dag før svaret kommer. Det betyr at vi i løpet av uken som kommer vil kunne få et bilde av i hvor stor grad den første smitten har spredt seg. Deretter vil vi i uken frem mot 25. oktober kunne få et inntrykk av om de tiltak som er gjort har virket, og at smittespredningen dermed går ned.

Det er dermed viktig at vi tar inn over oss at vi må leve i en svært usikker og krevende situasjon i flere uker fremover. Vi har vært utrolig heldige frem til nå, men det er sannsynlig at vi må leve med smitte rundt oss i lang tid fremover. Vi må regne med at vi nå først må gjøre et skippertak for å få begrenset den smittet vi har, før vi deretter må klare å leve med smitte rundt oss i mange måneder fremover.

Smittespredningen hittil

 • Smittetilfelle 1, 2 og 3 er i samme husstand. En person er smittet en gang i midten av forrige uke (uke 40) og har deretter smittet to i sin husstand.
 • Smittetilfelle 4, 5 og 6 er også tre medlemmer av samme husstand. En person er smittet en gang rundt forrige helg (uke 40) og har deretter smittet to i sin husstand.
 • Smittetilfelle 7 er et enkelttilfelle i en annen husstand. Trolig smittet rundt forrige helg (uke 40).
 • Smittetilfelle 8 er et enkelttilfelle i nok en annen husstand. Trolig smittet rundt forrige helg (uke 40).
 • Smittetilfelle 9 og 10 er et ektepar i nok en ny husstand. Trolig smittet rundt forrige helg (uke 40).

Det er ingen sikre holdepunkter på at disse ulike husstandene har smittet på tvers, men det kan være sammenheng mellom smittetilfellene 7, 8, 9 og 10. Det er for tidlig å vite dette ennå, og det kan bli vanskelig å få slått fast dette.

Det betyr at det er minst 3 uavhengige små smitteklynger som ikke har noe med hverandre å gjøre. Dette stemmer med det inntrykket vi alle har om at det er mer smitte rundt i landet nå og at risikoen for å bli smittet dermed er større.

 • En av de smittede arbeider på Evjeheimen.
 • To av de smittede arbeider eller er elev på ungdomsskolen.
 • En av de smittede arbeider i Oddeskogen barnehage.
 • To av de smittede er elever ved voksenopplæringen.
 • En av de smittede er elev ved Evje barneskule.

TISK-strategien

De viktigste tiltakene vi gjør er den såkalte TISK-strategien. Testing, isolasjon, smittesporing og karantene.

De som får symptomer eller har vært i nærkontakt med smittet skal testes. Det gjelder også dem som legen mener bør teste seg. I tillegg bør du teste deg dersom du mistenker at du er smittet. Vi tester relativt mange nå og vil fortsette med det. Uke 41 har 141 blitt testet i vår kommune. Helsedirektoratet har bedt oss ha kapasitet til å teste inntil 180 pr uke (5 %), og den kapasiteten har vi. Det er viktig at vi bruker den kapasiteten på å teste de som skal testes, så les kriteriene for å testes – og bruk dem.

Isolasjon gjøres av de som får påvist smitte. Det betyr at de har så liten kontakt med andre mennesker som overhodet mulig. Det er selvsagt helt avgjørende at dette gjøres. Det kan allikevel være vanskelig å unngå å smitte de man bor sammen med. Det er i kveld 10 personer i isolasjon.

Smittesporing utføres av et eget team. Sporingen går ut på å finne ut alle som har hatt nærkontakt med en smittet tilbake til 48 timer før den smittede fikk symptomer.

Deretter settes alle som har hatt nærkontakt med en smittet i karantene i 10 dager. Dette er det viktigste tiltaket for å stoppe smittespredningen. Karantene er lovpålagt fra Stortinget og vi krever at alle som settes i karantene holder seg i karantene. Det er i kveld 204 i karantene i kommunen.

Det er dette som er de aller viktigste tiltakene for å stanse smitte. Disse tiltakene går direkte mot de som er smittet og alle som har vært i nærkontakt med en smittet. Dette er mye mer effektivt en generelle tiltak som gjelder alle innbyggere. Vi er derfor helt avhengig av at dere alle følger denne strategien.

Avventende karantene

I vår kommune har kommuneoverlegen valgt å være litt ekstra varsom. Vi har brukt det som vi har kalt avventende karantene. Det betyr karantene mens vi venter på et prøvesvar. Vi har brukt det der vi har mistanke om at det kan være smitte hos personer som ennå ikke har testet positivt. Det kan være litt vanskelig å skjønne tankegangen her. Jeg skal prøve å forklare dette enkelt:

Når Far A får påvist smitte, settes han i isolasjon. Samtidig settes alle husstandsmedlemmer og andre nærkontakter i karantene.

Sønn B bor sammen med Far A. Siden de bor i samme husstand vurdere vi det som svært sannsynlig at også Sønn B er smittet. Vi tester derfor Sønn B. Nærkontaktene til Sønn B (klassen, arbeidsplassen eller lignende) settes så i karantene inntil vi får prøvesvaret på Sønn B. Dersom Sønn B tester negativt oppheves derfor karantenen for klassekamerater/kolleger. Dersom testen av Sønn B viser seg å være positiv gjøres den avventende karantenen om til en vanlig karantene på 10 dager. Selv om testen er negativ blir Sønn B sittende i karantene.

Dette tiltaket er strengere enn det vi er pålagt fra sentrale myndigheter. Vi gjør dette for å være litt ekstra varsomme og håper det vil gi effekt. Det kan oppleves litt vanskelig å forstå, men det gjør at vi får begrenset eventuell spredning et døgn tidligere, nemlig det døgnet folk sitter i avventende karantene.

Andre tiltak i kommunen

 • På ungdomsskolen er 10. klassetrinn, klasse 8-2 og en rekke lærere i karantene. På grunn av dette har hele ungdomsskolen fjernundervisning hjemme frem til førstkommende helg.
 • På voksenopplæringen sitter flere elever og lærere i karantene. Voksenopplæringen gir fjernundervisning til de som er i karantene. De som ikke er i karantene møter på skolen.
 • På barneskolen er de fleste i klasse 2b i karantene.
 • Alle skolene er på nivå GULT. I tillegg er det innført en del enkelttiltak for å begrense smitterisiko i forbindelse med svømming, ballbinge, kantine og så videre. Dette er i hovedsak de ekstra strenge tiltakene vi hadde frem til høstferien.
 • SFO Evje barneskule deles i to kohorter for å redusere gruppestørrelse. Det samme opprettholdes på Hornnes.
 • I barnehagen er en avdeling i karantene med barn og ansatte. Barnehagene er for øvrig på nivå GULT.
 • På Evjeheimen er 4 beboere satt i karantene. Disse er flyttet til heimens isolasjonsavdeling og holdes i karantene der. I tillegg er 10 ansatte ved Evjeheimen satt i karantene. Det er innført besøksstans i hele eldreomsorgen frem til og med 25. oktober. I den samme perioden stenges også tilbud om fotpleie, hudpleie og frisør ved Evjeheimen.
 • Kulturskolen går over til fjernundervisning frem til og med 25. oktober.
 • Kino og svømmehall holdes stengt frem til og med 25. oktober.
 • Politiske utvalgsmøter flyttes til Furuly.
 • Kommunestyremøtet i slutten av oktober flyttes til kinosalen.
 • Andre møter skal i så stor grad som mulig avlyses eller gjennomføres som digitale fjernmøter.
 • Utleie av kommunale bygg og møterom begrenses i så stor grad som mulig.
 • Kommunen innfører i stor grad hjemmekontor for dem som har mulighet for dette.
 • I tillegg innføres en rekke mindre tiltak i alle enheter.

Anbefaling til alle i kommunen

 • Kommuneoverlege og kriseledelsen anbefaler at vi i de neste 14 dagene i så stor grad som mulig unngår å samles i større grupper. Vi ber derfor alle unngå gruppetreninger, lagstreninger, kamper, øvelser, møter, arrangementer og andre aktiviteter på fritiden der flere enn 5 møtes.
 • Vi anbefaler også at alle som har mulighet for det jobber hjemmefra de neste 14 dagene.
 • Anbefalingene gjelder frem til og med 25. oktober.

Avslutning

Alle tiltak og anbefalinger vurderes fortløpende og kan endre seg.

Jeg håper dette innlegget har gitt dere bedre oversikt over situasjonen i kommunen. Vi er i en vanskelig situasjon, men testing, smittesporing og karantenesetting fungerer slik det skal. Kommunens funksjoner er inntakt og tjenestetilbudet opprettholdes. Det kan oppleves som en svært dramatisk situasjon, men dette vil nok være normalen i en stund fremover. Vi får venne oss til «den nye normalen» der smitte eksisterer. Alle de råd vi har fått rundt smittevern fra Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet skal gjøre det mulig.

Jeg ber dere alle være varsomme. Pass på dere selv, og ta vare på andre. De neste 14 dagene er avgjørende for å få kontroll i denne omgang, så vær litt ekstra varsomme og unngå unødvendig kontakt med andre. Vi i kommunens kriseledelse gjør alt vi kan for å opprettholde tilbud i helse, omsorg, barnehage og skole, og vi gjør også det vi kan for å unngå å ramme andre viktige samfunnsfunksjoner. Vi må også prøve å unngå å ramme næringslivet slik at vi i størst mulig grad kan fungere som normalt. Det er da viktig at holder avstand og følger de vanlige smittevernrådene.

Vi vil fortsette å informere så godt vi kan i tiden fremover.

Svein Arne

Pass på deg selv, og ta vare på andre, publisert 9.10.20

Så skjedde det vi fryktet, men som vi visste ville komme. Vi har fått bekreftet smitte i vår egen kommune.
Det var bare et spørsmål om tid når det ville skje, og det vil sikkert skje igjen før vi er gjennom denne pandemien.

Det kan ramme oss alle

Viruset er blindt og rammer tilfeldig. Vi kan med gode rutiner bremse og slukke smitteveier, men vi kan ikke klare å drepe viruset for godt.
Det er først når vi får en vaksine vi kan klare det.
Det er ingen som har skylda for at viruset dukker opp. Det vil fortsette å dukke opp.
Med gode rutiner på skolen, på arbeidsplassen og privat vil vi sammen kunne leve ganske normalt frem til en vaksine er klar.
Ingen er trygge før alle er trygge.

Selv om vi var forberedt, så opplever vi likevel smitten som brutalt overraskende.
Det er ikke mulig å være klar.
Vi må plutselig tenke helt annerledes, men jeg føler at vi takler det på en god måte.

Mange blir fort rammet enten gjennom smitte, mulig smitte, testing, isolering eller karantene.
Jeg opplever at de som er direkte rammet er flinke til å følge retningslinjer og råd.
Spesielt er det flott å oppleve at mennesker som mistenker at de kan være smittet opptrer veldig ansvarlig for å skjerme andre.
Det gjør at vi kanskje kan få bråbremset spredningen.
Vi kan ikke hindre at smitte dukker opp, men vi kan hindre at det får spredt seg ut av kontroll.

Mange står på

Jeg er utrolig takknemlig for den holdningen som preger alle som må bidra litt ekstra akkurat nå.
Ansatte tar ekstravakter, jobber overtid, melder seg frivillig til ulike oppdrag og gjør alt de kan for at dette skal gå godt.
Positiviteten rundt i alt fra barnehager og skoler til sjukeheim og smittesporing er utrolig verdifull.
Med en slik innsats kan vi klare alt som måtte dukke opp – sammen.

I en slik uoversiktlig og litt skremmende tid er jeg spesielt opptatt av at vi viser omsorg for hverandre.
Frykt kan lett få frem litt stygge sider av personligheten vår.
Det er når vi er redde vi viser vårt sanne ansikt. Om vi er blant dem som velger å ta vare på dem rundt oss, eller om vi er blant dem som velger å skylde på og fordømme dem rundt oss.
Det er de som velger å hjelpe og støtte andre som er de virkelige heltene.
Noen blir smittet. Disse trenger praktisk hjelp og helsehjelp.
Noen blir sittende i karantene. De kan også trenge praktisk hjelp, i tillegg til en telefon for litt sosial omgang.
Noen føler seg utsatt og blir veldig redde. Vi må passe på dem også. Hjelpe til med handling og andre praktiske gjøremål.

Vær ekstra påpasselig

Til sist vil jeg oppfordre til litt ekstra aktsomhet i de neste ukene.
La en meter være en meter – minst.
Ikke gå forbi spritdispenseren uten å bruke den.
Ikke reis på besøk hvis du plutselig har begynt å hoste.
Og til dere som driver butikker og servering: Jeg vil be dere tilrettelegge litt ekstra nøye med renhold og rutiner.
Og også innen smittevern, så er det den vennlige tanken som gjelder.
Pass på deg selv, og ta vare på andre.

Svein Arne

Ingen er trygge før alle er trygge, publisert 21.08.20

- Vi er utrolig heldige som har så lite smitte og som kan leve så normalt. Det er snart enestående i verden. La oss ta vare på det, skriver ordfører Svein Arne Haugen, og ber alle om å fortsette å følge de viktige smittevernrådene.

God innsats

Den flotte innsatsen fra alle i mars og april gjorde at vi fikk en god sommer. I mai og juni kunne vi løsne litt opp på tiltakene og vi gikk inn i «den nye normalen». Vi kunne igjen gå til frisøren, vi kunne møtes i mindre grupper og ha ulike arrangementer for et begrenset antall deltakere. Viktigst var at vi fikk gjenåpnet skoler og barnehager og at mange kunne gå tilbake til sitt arbeid. 

En flott sommer

Ferietiden ble en god tid der vi kunne reise litt rundt og føle en viss trygghet igjen. For butikker, hoteller, campingplasser og aktivitetsbedrifter ble det en svært god periode der man fikk tatt igjen mye av det tapte. Dette var gull verdt for mange bedrifter som lå svært dårlig an etter april måned. Det gjør at vi kan se frem mot høst og vinter med mer optimisme enn vi turte å håpe på i vår.

Jeg er utrolig takknemlig for at vi fikk en slik sommer. Og takken går til oss alle som bidro med å få kontroll over smittespredningen. Den gode innsatsen ga resultater og vi fikk bevist at vi fikk gode råd og at vi var flinke til å følge dem.

Smitteøkning

Så er det slik at etter som tiden går og vi føler mer trygghet igjen, så puster vi lettet ut og slipper skuldrene litt ned. Vi fortjener det, men vi må ikke bli sløve. Viruset er ikke borte og det har ikke blitt ufarlig i løpet av sommeren. Vi har bare vært så heldige at vi har levd noen måneder i et samfunn nesten helt fritt for smitte. Etter ferien har vi fått noen påminnelser om hva dette handler om. Vi har hørt og lest historier om hvor fort det kan gå galt hvis vi ikke fortsetter å gjøre jobben. Små hendelser gjør at det plutselig oppstår en klynge med smitte, og flere kommuner har opplevd svært krevende situasjoner. Vi berømmer dem for den gode måten de har håndtert situasjonen på, for det ser ut som at alle lokale utbrudd er stanset eller bremset kraftig.

Hvis vi ser ut av landet ser vi land som trodde de hadde kontroll. Vi ser mennesker som tror det er over. Vi ser bilder av folkemengder, konserter, arrangementer og uteliv. Så går det noen uker - så ser vi at smitten eksploderer. Spania, som vi syntes så synd på, klarte åpenbart å få kontroll, men nå er de plutselig tilbake i en fortvilet situasjon. Europakartet, som en periode fikk stadig flere grønne flekker, har blitt ildrødt igjen. Det finnes knapt grønne land, og for å få oss til å forstå alvoret har Erna farget de grønne landene gule.

Ingen er trygge før alle er trygge

Vi vil ikke dit. Vi vil ikke bli et rødt land. Det innebærer så mye sykdom og elendighet. Det er slitsomt å holde den mentale beredskapen så lenge, men vi må bare klare det. Vi må ikke ende opp med at all innsats tidligere i år blir fånyttes. Vi må bare forstå at dersom vi blir for trygge og senker skulderen for mye, så vil vi ende i en svært vanskelig situasjon. Vi må opprettholde smitteverntiltakene. Det handler om å beskytte andre og om å beskytte oss selv. Ingen er trygge før alle er trygge. Og alle er ikke trygge før vi får en allmenn vaksine. Det betyr at vi må leve slik i omtrent et år fremover.

Flere skal testes

Smitteverntiltakene er stort sett de samme som de alltid har vært. Det er samme virus, som begrenses på samme måte. Det viktigste er å holde seg hjemme hvis en føler seg syk, vaske hendene ofte og å holde minst en meter avstand til alle bortsett fra våre aller nærmeste. Nå har vi fått flere tester, og vi ønsker å teste flere. Du skal teste deg hvis du har akutt luftveisinfeksjon eller andre symptomer på covid-19. Du skal teste deg dersom du har vært utsatt for smitte ved nærkontakt med smittet person eller ved opphold på steder med stor tetthet av smitte. Du skal teste deg dersom legen mener det, og nytt: Du bør testes dersom du har mistanke om at du er smittet.

Ta vare på det vi har

Dette ble et alvorlig innlegg, men dette er alvor. Vi er utrolig heldige som har så lite smitte og som kan leve så normalt. Det er snart enestående i verden. La oss ta vare på det. La oss sørge for at barna våre kan fortsette å gå i barnehage og på skole. La oss holde butikker og bedrifter åpne slik at vi kan gå på jobb. La oss fortsette med å kunne klippe håret, gå til tannlegen og få behandling på sykehus dersom vi trenger det. Ta vare på det vi har, for vi er blant de få som kan ha det sånn.

Takk for god innsats så langt!

Med ønske om en god helg og en trygg høst.

Svein Arne

Hygiene, avstand og testing, publisert 08.05.20

Når samfunnet åpnes stadig mer, blir vi desto mer avhengig av at alle har god håndhygiene, holder avstand til hverandre og aller viktigst – holder seg hjemme når de er syke. Samtidig skal vi teste stadig flere av dem som har feber, hoster eller er tungpustet.

Den nye normalen

Vi går nå inn i «den nye normalen». Vår felles plan er at vi kan leve tilnærmet normalt så lenge alle klarer å følge de generelle rådene for smittevern. Da vil eventuell smitte spre seg så langsomt at vi klarer å oppdage smittetilfellene, spore spredningen og finne alle som er smittet ved hjelp av smittesporing og testing. På den måten vil vi klare å stoppe nye utbrudd raskt og lokalt.

Dette betyr at vi i lang tid skal leve med en beredskap. Du må alltid passe på å holde avstand til andre. Du må vaske hendene grundig og ofte. Dersom du blir syk, må du holde deg hjemme. Dersom du får feber, begynner å hoste eller opplever å være tungpustet skal du testes. Dersom du er smittet må du i isolasjon. Da må du vite hvem du har hatt nærkontakt med. Vi må raskt og effektivt få alle dine nærkontakter i karantene. Klarer vi det vil smitten være stoppet. Klarer vi det ikke må vi inn med bredere tiltak.

Økt kapasitet for testing

For å klare dette må vi få en større kapasitet til testing. Helsedirektoratet har bedt alle kommuner om å bygge opp kapasitet til å teste inntil 5 % av befolkningen per uke. Dette skal vi gjøre innen vi starter på juni måned. Da vil sentrale myndigheter kunne levere tester nok, og kapasiteten til å analysere testene vil også være til stede.

For Evje og Hornnes kommune betyr dette at vi skal kunne teste inntil 180 personer per uke. For å unngå for mye trafikk i tilknytning til institusjonene og kontorene våre er planen å opprette en teststasjon på Byglandsfjord sammen med Bygland kommune. Det er viktig at de som skal testes ikke kan smitte andre i forbindelse med selve testingen. Derfor legges teststasjonen bort fra beboere og ansatte i våre institusjoner og tjenester. Målet er at fra juni måned skal vi kunne teste alle som får feber, hoster eller opplever å være tungpustet. I tillegg har helsedirektøren sagt at du bør testes dersom du plutselig mister smaks- eller luktesansen.

Kriterier for testing

Det er legen som avgjør hvem som skal testes. Legene følger anbefalinger fra Folkehelseinstituttet. Oppdaterte kriterier finner du på nettsidene til Folkehelseinstituttet. Generelt er det fremdeles de mest utsatte og deres hjelpere som har prioritet. De som skal legges inn, eller bor i institusjon eller sykehus er på toppen av lista. Der finner vi også dem som arbeider med pasienter, brukere og beboere. Dette er det aller viktigste, nemlig å skjerme de svakeste og de som er i våre institusjoner. For å skjerme dem må vi også passe på de som jobber der. Disse kategoriene må vi teste ved den minste indikasjon.

Deretter er det viktig å få testet dem som får feber, hoste eller blir tungpustet hvis de er fylt 65 år, har underliggende sykdommer eller allerede er i karantene.

Det kan også være viktig å få testet barn og ansatte i barnehager og skoler dersom de får feber, hoste eller blir tungpustet. Disse bør se det an hjemme i to døgn før de vurderes for testing.

Og til slutt kommer alle andre dersom de får feber, hoste eller blir tungpustet. Disse bør også se det an hjemme i to døgn før de testes.

Beredskap i lang tid

Det å kunne teste flere gir en viss trygghet for at vi raskere kan få kontroll dersom smitte oppstår, men testing behandler ingen sykdom. Sykdommen har heller ikke blitt mindre farlig. Det er viktig at vi forstår at det vil komme smitte til bygda, og at vi derfor må holde på de leveregler vi nå har blitt flinke på. Når smitten dukker opp er det vesentlig at vi vet hvem vi har vært sammen med og at vi handler raskt. Da kan vi hindre at smitten sprer seg.

Det føles veldig godt at vi nå kan få litt mer normale liv fremover. Husk at det skjer fordi vi har vært flinke. Dersom det skal vare må vi fortsatt være flinke.

God helg!

Svein Arne

Stolt, men bekymret, publisert 24.04.20

Samtidig som jeg er stolt og imponert over det vi klarer å få til sammen, er jeg redd for at mange nå føler at de kan slappe av og begynner å slurve med smittevernet. Vi må ikke det. Det er ikke over. Det har ikke begynt ennå.

Til de ansatte i barnehagene

Onsdag åpnet barnehagene igjen. Jeg er imponert over måten det ble gjort på. Det var pyntet med ballonger og det ble flagget. Dere barnehageansatte har virkelig lagt dere i selen for å få på plass et trygt og godt tilbud til barna. For en gjeng! Dere var først ut og dere viste virkelig vei.

Resten av kommunen har prøvd å støtte dere så godt vi kan. Renholdere, vaktmestertjenesten og andre tilrettelegger og jobber for å bidra. Jeg blir stolt av kommunen vår når vi jobber så godt på lag. Tusen takk og lykke til med driften i tiden fremover.

Åpning av skole og SFO

Mandag vil deler av skolene åpne igjen. Det er 1. til 4. klasse som åpner sammen med SFO. Lærerne har fått nok en stor oppgave å løse. De har gjort en formidabel jobb med å etablere fjernundervisning av elevene sine, og nå får de ansatte i småskolen en ny stor oppgave med å gjenåpne skolen.

Jeg synes det er flott at de yngste kan komme tilbake til skolen. Selv om det er lagt ned mye godt arbeid fra lærere og foreldre i hjemmeskolen, så tror jeg de yngste elevene vil få en bedre og mer lærerik hverdag når de nå returnerer til skolen. Lykke til med åpningen.

Nå er det alvor

Vi velger nå å åpne flere tjenester igjen. Det er ikke et tegn på at det er over. Det er faktisk nå det begynner. Gode rutiner skal gjøre det mulig for oss å holde skoler, barnehager, frisører, fysioterapeuter og annet åpent uten at vi mister kontroll på smittespredningen igjen.

Vi har øvd på gode smittevernrutiner i ukesvis. Og vi har vært flinke. Nå vil vi trenge den treningen. Smitte vil dukke opp. Også i Evje og Hornnes kommune. Vi må regne med å leve med smitte i bygda i mange måneder. Det vil være våre rutiner som avgjør hvordan det går.

Husk at dette er helt avgjørende for utsatte mennesker. Beskytt dem mot smitte. Ta ansvar og hjelp til der du kan. Vi må ta frem det beste i oss.

Samtidig er det viktig at vi tar vare på dem som er eller kan være smittet. Alle kan bli smittet. Det finnes ikke noe rettferdighet i et virus. Det kan ramme alle. Vi må passe på de som blir smittet, sørge for at de blir tatt vare på og hjelpe dem med praktiske gjøremål.

Vær nøye med tiltakene

Du må sørge for at dersom du blir smittet, så sprer du smitten i minst mulig grad videre. Det gjør du ved å følge rådene fra Folkehelseinstituttet.

Dersom du er syk, må du holde deg hjemme. Ikke gå i butikken. Ikke gå på jobb. Ikke send et sykt barn på skole eller i barnehage.

Hold avstand overalt hvor du ferdes. Bruk hjemmekontor hvis du kan. Det finnes ikke noe rom for fester eller store selskaper nå.

Vask hendene nøye og ofte. Bruk sprit der du ikke har tilgang på såpe og vann.

Hvor lenge vil det vare?

Det vil vare til omtrent halvparten av oss er immune. Og immune blir vi enten ved å bli smittet og bli frisk igjen, eller ved å få vaksine.

Folkehelseinstituttet mener vi kan forvente at en vaksine vil være i bruk om cirka 18 måneder, altså høsten 2021.

Så da forstår vi at det vil vare lenge. Vi må venne oss til denne måten å leve på. Dersom vi er flinke med å følge rådene rundt smittevern vil vi kunne gjøre flere ting enn dersom vi slurver. Dersom vi slurver vil vi miste kontrollen og da vil vi måtte stenge ned mer.

Korona har ingen sjel

Det finnes mange ubesvarte spørsmål rundt epidemien. Når kommer smittetoppen? Hvor mange bølger forventer vi med smitte? Hvor mange vil bli syke? Det er ingen som vet svarene på disse spørsmålene.

Koronaviruset har ingen sjel. Ingen vilje. Ingen tidsplan. Det er vi som må ha sjel, vilje og plan.

Det blir som å spørre politiet om hvor mange trafikkulykker det vil være neste helg. De vet jo ikke det. Det er jo vi som kjører i trafikken som bestemmer det. Hvis vi kjører uaktsomt, vil det bli flere ulykker.

Slik er det også med epidemien. Det er vi som bestemmer hvordan dette går. Det er vi som bestemmer når smittetoppen kommer. Det er vi som bestemmer hvor mange bølger det blir. Det kommer an på hvordan vi oppfører oss. Det kommer til å være smitte rundt oss i lang tid, men vår oppførsel vil avgjøre konsekvensene.

En og en blir vi hjelpeløse dersom ikke alle rundt oss er med på samme plan.

Folk i kommunen har oppført seg veldig ansvarlig så langt. Fortsett med det og ta vare på hverandre.

God helg!

Svein Arne

Trygge barn i trygge barnehager, publisert 17.04.20

Når barnehagene nå åpner i løpet av neste uke, er det fordi vi anser det som trygt for barna å være i barnehagen. Det betyr ikke at koronakrisen er over. Vi må regne med å leve med smittevernregler og tiltak i mange, mange måneder fremover.

Korona rammer i liten grad barn

Åpningen av barnehagene skjer fordi forskning viser ganske klart at barn i liten grad blir syke av viruset og i tillegg bidrar lite til smittespredning i samfunnet generelt. Samtidig vet vi at det er en stor belastning for mange barn å ikke få komme i barnehagen. Vi vet også at det er veldig viktig for barn å leke med andre barn. Mange savner barnehagen og vennene sine der. Jeg føler derfor det er riktig av myndighetene å åpne barnehagene nå.

Noen foreldre og noen ansatte er bekymret og urolige for det som nå skal skje. Det er helt naturlig. Både ansatte og foreldre får egen informasjon som forklarer hvordan dette skal gjøres. Jeg håper informasjonen bidrar til å gi dere trygghet.

Gode rutiner

Selv om barn er lite påvirket av viruset, vil vi lage gode rutiner for å gjøre det ekstra trygt å være i barnehagen i tiden som kommer. Det vil være viktig å vaske hender og personalet vil følge opp barna slik at de lærer gode rutiner for håndvask. Vi vil ha godt renhold i barnehagen og vil vaske leker jevnlig. De ansatte vil være ekstra mye ute med barna i tiden fremover og ha mindre grupper av barn som er sammen med faste ansatte. På denne måten vil kommunen følge de retningslinjer som er gitt for å skjerme barna, foreldrene og de ansatte mot smitte.

En trygg barnehage

Ledelse og ansatte i barnehagene har nå en stor og ansvarsfull oppgave foran seg. De skal bygge opp en ny barnehagehverdag full av nye rutiner, og de skal gjøre det på veldig kort tid. Jeg vil be dere om å være tålmodige og forståelsesfulle ovenfor hverandre. Vi må regne med at vi lærer litt underveis og finner enda bedre måter å gjøre ting på etterhvert. Det er viktig at alle foreldre setter seg inn i den informasjonen dere mottar og følger de rutinene som gjelder. Jeg vil be alle om å hjelpe til slik at barna får et trygt og godt barnehagetilbud som samtidig ivaretar nødvendig smittevern. Jeg føler meg veldig trygg på at personalet vil finne gode løsninger og jeg er veldig glad for at barna nå kan få en mer normal hverdag.

Smittestopp

Folkehelseinstituttet lanserte i går den nye appen «Smittestopp». De oppfordrer alle innbyggere over 16 år til å laste den ned og aktivere den.

Det er frivillig å laste ned og bruke appen. Noen har uttalt skepsis til appen og kaller det overvåkning. Jeg har valgt å laste den ned og har aktivert den. Hvorfor har jeg det? Jo, fordi vi er i en situasjon der dette er et verdifullt bidrag til å lære mer om virusspredningen og samtidig en hjelp til å få varslet de som skal varsles. Jeg vil på denne måten bidra til at færre blir smittet, færre blir syke og færre dør.

Jeg synes ikke det er noe stort offer. Jeg sender stadig melding om hvor jeg er til telenor, yr, apple, facebook, google, altibox, myworkoutgo, fitbit og mange andre. Derfor kan jeg godt sende den informasjonen til Folkehelseinstituttet de neste åtte månedene. Og jeg håper de fleste tenker som meg og vil bidra.

God helg!

Svein Arne

Den stille uke, publisert 06.04.20

Kong Carl Gustav sa det i sin tale søndag kveld; den stille uke er på mange måter stillere enn noensinne.

Planen virker

Vi har hatt omfattende tiltak i Norge i over tre uker nå. Vi har vent oss til en litt annerledes måte å leve på. Håndvask og avstand. Hjemmekontor og hjemmeskole. Generelt mye hjemme, og lite samvær, møter og arrangementer.

Og det virker. Det virker godt. Vi kan helt tydelig se at vi har klart å bråbremse smitten. Og grunnen til at det virker er at alle bidrar. Folk er flinke og gjør det Folkehelseinstituttet og Helsedirektoratet ber oss om å gjøre. Vi følger alle samme plan, og derfor oppnår vi resultater.

«Halde trykket oppe»

«No meir enn nokon gong er det viktig å halde trykket oppe», sa kommunelegen ved inngangen til palmehelga. Han har helt rett. Vi er ikke ferdige. Vi har så vidt begynt. Vi må være tålmodige. Når vi nå får fri og været blir fint, så må vi ikke glemme oss. Og vi må heller ikke bli lei og begynne å slurve.

NRKs Hallvard Sandberg forklarte det så godt. Koronaepidemien er som å sitte i en båt med et hull i. Så lenge alle hjelper til med å øse, holder vi båten flytende. Vi har vært veldig flinke til å øse alle sammen, så akkurat nå er båten nesten tom for vann. Men…. Hullet er der fremdeles. Hvis noen nå blir slappe og ikke gidder å øse mer, så vil vannet i båten stige igjen. Faren for å synke er ikke over.

Så – fortsett med å øse, alle sammen. La oss gjøre det vi må. Vaske hender og holde avstand. Og aller viktigst: Dersom du er syk, må du holde deg hjemme. Ikke gå på jobb. Ikke gå i butikken.

God kapasitet

En av de viktigste grunnene til at vi har disse tiltakene er at helsevesenet skal klare å løse oppgavene sine. Helsevesenet skal klare å behandle de som blir syke av koronaviruset. I tillegg skal helsevesenet klare å ta vare på alle som trenger hjelp av andre grunner. Alle de vanlige pasientene som ikke har noe med korona å gjøre.

Vi har klart å følge tiltakene, og helsetjenestene er intakt. Dersom du er syk og trenger hjelp, er det viktig at du kontakter lege. Du må ikke slutte med det, verken av frykt eller av beskjedenhet. Noen kan være redde for smitte og noen kan føle de ikke vil være til bry i en så vanskelig tid. Helse, pleie og omsorg er lagt om på alle plan. Det gjør at det finnes god kapasitet til å hjelpe deg hvis du trenger hjelp.

Ut på tur

«Det holder ikke med ti topper i år», sa Egil Kvitne da jeg traff han søndag ved Vasslandsfjellet på Abusdal. Livet med koronatiltak gjør at vi får god tid til å bruke naturen rundt oss. Det er viktig å holde seg i aktivitet, og få litt mosjon. Spesielt nå, som vi blir sittende så mye hjemme, er det viktig å komme seg ut i frisk luft og få litt kroppslig aktivitet. Vi er utrolig heldige som bor i en kommune med så mye natur og så flott natur. La oss håpe på en påske med pent vær slik at vi kan stelle i hagen og bruke naturen til fulle.

Godt jobba så langt, alle sammen.

Jeg ønsker dere alle en riktig god påske.

Svein Arne

Hold on - be strong, publisert 27.03.20

Vi går inn i den tredje uken med strenge tiltak, og de vil vare i alle fall to uker til. Trolig må vi leve med ulike restriksjoner i flere måneder fremover. Mitt inntrykk er at innbyggerne i Evje og Hornnes er flinke til å følge rådene og retningslinjene som kommer fra myndighetene. Folk flest tar dette på alvor og gjør sitt beste for ikke å smitte andre.

Vi må alle fortsatt gjøre vårt

Jeg sa tidligere at vi alle må gjøre vårt, og jeg føler at vi gjør det. Det viktige nå blir å fortsette den gode innsatsen. Vi må ikke senke skuldrene etter som tiden går. Vi må holde koken og ikke bli sløve, selv om det føles lenge.

Det er fremdeles utrolig viktig å vaske hender, holde avstand, være mye hjemme, ikke samles og reise lite – både i jobb og på fritiden. Det er de enkle reglene som virker – og vi kan etter hvert se at de faktisk virker. Epidemien går utrolig sent fremover i vårt land. Så sent at vi har mulighet for å takle det på en verdig måte. Så hold ut. Vær samvittighetsfull og nøye. Hold on – be strong.

Vennlighet og omsorg

Jeg sa forrige uke at vi ikke bør bruke kreftene på å kjefte på andre, og det mener jeg fortsatt. Korona er et skremmende virus, og jeg forstår at vi alle kan bli redde for å bli smittet. Men vi må ikke la frykten prege oss slik at vi gjør livet vanskeligere for dem rundt oss. I en så utfordrende tid må vi heller være vennlige og støtte hverandre. Slik kan vi alle kommer gjennom dette på en best mulig måte.

Hvor mye er et menneskeliv verdt? 

Spørsmålet kommer opp når vi diskuterer de voldsomme økonomiske virkningene av tiltakene mot Korona. Jeg hørte på TV at blant samfunnsøkonomer regner man med at et menneskeliv er verdt i overkant av 30 millioner kroner. Det tallet brukes når man skal kalkulere om det er samfunnsmessig lønnsomt å sette opp midtdeler på europaveier – eller andre tiltak for å redde liv.

Oljefondet har tapt 1300 milliarder gjennom de siste ukene. I tillegg ser det ut til at vi kommer til å bevilge opp mot 1000 milliarder kroner i ulike pakker fra Stortinget for å redusere konsekvensene av tiltakene mot viruset. Uansett hvor mye som bevilges vil mange allikevel oppleve negative økonomiske konsekvenser i flere år fremover.

Koste hva det koste vil

Heldigvis regner vi ikke på dette. Heldigvis er det sterkeste instinktet vårt at vi skal redde liv. Heldigvis iverksetter myndighetene smitteverntiltak uten å kalkulere for mye på kostnadene. Menneskeliv kan ikke regnes i kroner og ører. Når vi ser bilder fra Italia, Spania og New York så forstår vi at vi må gjøre hva vi kan for å kontrollere denne stormen som best vi kan. Vi vil ikke ende der at helsevesenet kollapser og ikke kan ta vare på oss. Vi gjør så godt vi kan. Koste hva det koste vil. Det vil uansett bli en tøff periode for oss. La oss gjøre vårt ytterste for å ta vare på hverandre. Så får vi heller rydde opp økonomisk etterpå.

Og heldigvis er sentrale myndigheter godt i gang med å tenke opprydning. Som nevnt så rulles tiltak etter tiltak ut fra departementene. Store penger bevilges for å sikre enkeltpersoner, familier, selvstendig næringsdrivende, små og mellomstore bedrifter og store konsern. Spesielt viktig har det vært å sikre livsgrunnlaget for folk flest.

Støtt opp om det nære

Dagens skisse for «kontantstøtte» til bedriftene våre er særdeles viktig. Detaljene er ikke klare, men jeg tror og håper at dette vil være den viktigste pakken for våre lokale bedrifter. Faste løpende kostnader må betales uansett om omsetningen er borte eller kraftig redusert. Dersom vi får på plass en god pakke for å dekke disse kostnadene vil vi kunne klare å opprettholde alle våre lokale små bedrifter gjennom krisen. Det er nå i overkant av 120 arbeidstakere i vår kommune som er permittert som følge av koronatiltakene. Det er viktig å sikre at disse har en jobb å vende tilbake til når dette en dag er over.

Da må vi også selv hjelpe til. Vi som bor her må gjøre det vi kan for å bidra til vårt felles næringsliv. Skal du kjøpe noe, så – vær så snill – kjøp lokalt. Hver eneste hundrelapp som havner hos våre lokale bedrifter er gull verdt. Vi er så utrolig stolte av næringslivet vårt. De er selve grunnlaget for at vi kan leve og bo i denne flotte kommunen. Nå trenger de vår lojalitet – i dag og i lang tid fremover.

God helg!

Svein Arne

- En tid for vennlighet og omtanke, publisert 20.03.20

Det har nå gått en uke siden Regjeringen iverksatte kraftige tiltak. Det kraftigste tiltaket var å stenge skoler og barnehager. I dagene fremover vil vi kunne se hvor godt tiltakene virker. 

Den utviklingen vi har sett hittil er resultatet av smitten som skjedde før tiltakene ble iverksatt.

Vi ser i media at det kan være delte meninger om de norske tiltakene er for strenge, akkurat passe strenge eller for lite strenge. Vi kan være glad for at vi lever i et land der vi får høre alle meninger som kommer frem.

Fra min tid i Forsvaret vet jeg at det kan være mange planer som er aktuelle for å bekjempe et problem. Det er ofte veldig usikkert hva som er den beste planen. Noen må allikevel bestemme hvilken plan vi skal følge, og uansett vet jeg at det viktigste er at vi alle følger samme plan. Hvis vi spriker i alle retninger vil vi ikke klare å oppnå noe som helst. Jeg ber dere derfor være tålmodige.

Følg de råd og retningslinjer som gis fra sentrale myndigheter. Følg samme plan. Stå sammen.

Livet ble plutselig veldig forandret. Mange har bekymringer. For de aller fleste kommer det til å gå bra. Vi klarer dette. Vi lider ingen nød. Vi er heldige som lever i Norge. Vi må bare organisere oss litt annerledes. De fleste av oss har det helt greit og har lite å frykte, og vi tåler godt å holde oss mest mulig hjemme noen uker.

Men for noen er tiltakene en ekstra stor belastning. Vær ekstra flink til å bruke telefonen og hold kontakten med dine nærmeste. Og bruk litt ekstra tid på dem som kanskje trenger en ekstra telefon. Spør naboen hvordan det går. Hjelp til der du kan.

Vi står sammen i dette, og noen trenger litt ekstra omtanke nå.

Vennlighet blir ekstra viktig nå. Ikke bruk energien på å heve pekefingeren og fordømme. Husk at vi skal leve sammen når dette er over også. Bruk energien på å gjøre livet litt bedre for dem rundt deg. Når dagens eneste sosiale opplevelse er turen i matbutikken, ja, da er det vesentlig at vi smiler til hverandre og sier hei.

Vi i Evje og Hornnes kommune har hittil vært både heldige og dyktige. Tjenestene våre fungerer godt. Jeg er så glad for at vi har så mange flinke folk i kommunen som skal hjelpe oss gjennom denne tiden.

Jeg ber dere om å fortsette å følge de regler og råd som gjelder. Vår viktigste jobb er fremdeles å gjøre det vi kan for å skjerme de som er mest utsatt. Det gjør vi best ved å følge samme plan og bremse smittespredningen.

Jeg ønsker dere alle en riktig god helg.

Svein Arne

- Nå må vi alle gjøre vårt, publisert 13.03.20

Ordfører i Evje og Hornnes kommune, Svein Arne Haugen, oppfordrer alle innbyggere til å bidra i den kollektive dugnaden om å stoppe koronasmitten.

Fra fredags morgen holder alle barnehager og skoler stengt i minst 14 dager.
For å få best mulig effekt av dette alvorlige tiltaket, må vi alle støtte oppunder.
Når skolene og barnehagene stenger, får vi et vindu på noen uker der vi kan bråbremse smitten.
Da må vi benytte oss av denne muligheten og begrense spredningen alt vi kan.

Vi i kommunen senker vår aktivitet på de områder som ikke er viktige akkurat nå.
Vi vil også gjøre vårt for at det blir færrest mulig smittepunkter.
Kommunens kriseledelse er satt og vi vil gjøre det som trengs for å holde nødvendige hjul i gang.
Vi vil bruke alle ressurser på å hjelpe dem som trenger hjelp.
Samfunnet skal fungere, men vi skal begrense smittespredningen.
Ting som ikke er viktig får vente.

Du må gjøre ditt for å redusere sjansen for at akkurat du smitter noen.
Vi må reise minst mulig og møte så få som mulig i og utenom arbeidet vårt.
Vi må ikke arrangere møter eller samlinger i lag og foreninger.
Treninger sammen med andre får vente. Ta deg en løpetur alene i stedet.
Utsett møtene noe uker og løs utfordringene på e-post eller telefon i mellomtiden.
Det er så viktig at vi alle nå er bevisste på hva vi gjør.

Det er vanskelig å vite hvordan de neste ukene og månedene blir.
Ingen av oss kan vite det.
Det vi vet er at dette kommer til å vare en stund, men vi kan alle gjøre vårt beste for at tiden foran oss skal bli så god som mulig.
Vi kan alle være med og gjøre situasjonen litt mindre alvorlig for de mest utsatte.

Situasjonen kan til tider bli litt uoversiktlig.
Det må vi nok leve med.
Ikke spre rykter, men søk informasjon i offisielle kanaler.
Hold deg orientert så godt du kan.
Kommunens hjemmeside har en egen side om korona, der vi vil informere så godt vi kan.
De viktigste sentrale sidene er fhi.no og helsenorge.no.

Vi har per 12. mars 2020 ingen med påvist smitte i kommunen.
Det vil vi selvsagt få, men vi kan gjøre en stor forskjell hvis alle bidrar.
Følg de råd som gis, vask hendene og vær i nærkontakt med så få som mulig.

Vær med på dugnaden. Ta ansvar. Det kan redde liv.

Svein Arne

Publisert | Oppdatert 31. januar 2022