Først ut er 2006-kullet. Det settes opp ekstra vaksinasjonsdag for 10. klasse torsdag 16. september, for å få de best mulig beskyttet før de reiser på klassetur i høstferien. De foreldrene som har svart at de ønsker at sitt barn skal få vaksine, har fått ny sms med innkalling. Det settes da opp to tidspunkt som klassen fordeles på. De vaksineres fortløpende.  

Resten i aldersgruppen 12-15 år, som har gitt tilbakemelding om at de ønsker vaksine, blir satt opp til vaksinering tirsdag 21. september. Innkalling sendes ut fredag 17. september.

Husk signatur fra begge med foreldreansvar

Når barn under 16 år skal få koronavaksine, må de ha med et samtykkeskjema signert av begge foreldre/foresatte. Dette leverer barnet til den som skal vaksinere de, når de kommer til sin time. Har de glemt skjemaet eller ikke har fått signatur av begge foreldre, kan de ikke få vaksine før dette er på plass.

I tillegg må de ha med et egenerklæringsskjema, slik alle må når de får koronavaksine. Begge disse skjemaene finner du nederst i denne saken.

Om barnet ønsker å ha med en forelder når de skal bli vaksinert, er dette helt i orden.

Les om koronavaksinasjon av 12-15-åringer her: 

12-15-åringer tilbys koronavaksine 

Lite covid-sykdom og få senfølger blant barn

Spørsmål og svar om smittesituasjonen blant barn og unge

Skjema som må med til timen:

Samtykkeskjema

Egenerklæringsskjema