Det ble merket 1 bukk og 2 hinder. Bukken har hvitt øremerke nr. 8 og hindene gult øremerke nr. 4 og 5. Dyrene har GPS med hvitt halsband. Dyrenes posisjon kan følges med fem dager forsinkelse på nettsiden http://hjortmerk.no/.

Bakgrunnen for prosjektet kan du lese om her.

Merking av hjort_500x333[1].jpg
Her er bukken merket og lagt klar for veiing. Fra venstre: Skogbrukssjef Lars Johan Skjeggedal,
Leder av arbeidsutvalget for kommunal viltforvaltning i Aust-Agder Øyvind Froland, grunneier Tor Morten Evje og veterinær Olav Rosef.
(Foto: Nils Børge Kile) 

Hjort 5_500x750.jpg
Her er hind 5 merket. Denne hinda har kalv.
Fra venstre Øyvind Froland, Torill Evje, Olav Rosef og Tor Morten Evje.

(Foto: Nils Børge Kile)

Hjort - viltkamera.jpg
12-takeren på bildet ble også fotografert av viltkamera i oktober 2014,
på eiendommen Yksenskår i Hornnes. Viltforvalterne er ganske sikre på
at det er den samme bukken som her er på vinterbeite ved Evjekilen.

 

Se mer her:

Prosjektet hjortemerking            
Informasjon på Facebook