Program over det som skjer på 17.mai på Evje og på Hornnes 2023