Arven etter Hornnes Samvirkelag på kr 1 268 000 skal fordeles, og det har kommet inn hele 24 søknader på tilsammen over 6 millioner kroner.

Det er mange gode søknader, og stor variasjon i prosjektformål; alt fra asfalt til turnutstyr.

Ad hoc utvalget for tildeling av kulturmidler, priser og stipend, hadde møte den 12. februar og gikk gjennom søknadene. Utvalget skal nå lage forslag til innstilling som skal behandles i levekårsutvalget og kommunestyret i mars. Deretter sendes innstillingen som anbefaling til Coop Norge, som beslutter hvem som får tildelt midler. Coop Norge tar direkte med de heldige.

Vi går spennende tider i møte!