Kommunestyret hedret i dag 6 ansatte som har 25 års tjeneste i Evje og Hornnes kommune. Det ble blomster, applaus og ord preget av takknemlighet for lang og tro tjeneste så langt. Vel fortjent!

25 års tjeneste i kommunen

Fra venstre ser vi:

Bjørn A. Ropstad, ordfører
Anne Risdal, renholder i enhet for drift og forvaltning
Doris Fossheim Hatteberg, avdelingsleder for renhold i enhet for drift og forvaltning
Ruth Tveit, kjøkkenassistent ved kjøkkenet på Evjeheimen
Anita Spikkeland, kjøkkenassistent ved kjøkkenet på Evjeheimen
Eldbjørg Oterholt Hagen, lærer ved Hornnes barneskule
Randi Wiberg, lærer ved Hornnes barneskule
Jens Arild Johannessen, rådmann