Evje og Hornnes kommune gir påskjønnelse til alle ansatte, som har over 25 års samlet tjenestetid i Evje og Hornnes kommune.

Under kommunestyremøtet i forrige uke fikk John Gunnar Haukom, Jan Sverre Fredriksen, Gro Tveit, Vidar Vestøl og Urd Løining denne oppmerksomheten. De har alle fra 26 – 27 års tjenestetid hos oss, i tillegg til yrkesbakgrunn fra andre arbeidsgivere. For sin innsats vanket det gavekort, vase, blomster og honnør fra kommunestyret, ordføreren og rådmannen.

Hedring av 25-årsjubilanter i kommunestyret 150617

Fra venstre:
Jens Arild Johannessen (rådmann), John Gunnar Haukom, Jan Sverre Fredriksen, Gro Tveit, Vidar Vestøl, Urd Løining og Bjørn A. Ropstad (ordfører).