Evje og Hornnes kommune gir påskjønnelse til alle ansatte med over 25 års samlet tjenestetid i kommunen.

Både Torill Anita Åtland og Ingunn Renate Leifsen har vært ansatt i enhet for barnehage siden 1995, og begge har jobbet i de fleste av kommunens barnehager opp igjennom tidene, som assistent, fagarbeider og konstituert ped.-leder.

Lars Johan Skjeggedal er skogbrukssjef for Iveland og Evje og Hornnes kommune, og har vært ansatt ved landbrukskontoret sammenhengende siden våren 1995. 

Kommunedir. Frantz Nilsen, Torill Anita Åtland, Lars Johan Skjeggedal, Ingunn Leifsen og ordfører Svein Arne Haugen, red.jpg25årsjubilanter.jpg


Fra kommunestyremøte_red.jpg(Over) Flotte jubilanter. Fra venstre: Kommunedirektør Frantz A. Nilsen, Torill Anita Åtland, Lars Johan Skjeggedal, Ingunn Renate Leifsen og ordfører Svein Arne Haugen.

(Til venstre) Overrekkelse av gaver. Fra venstre: Ordfører Svein Arne Haugen, politisk sekretær Lillian B. Andersen, Torill Anita Åtland, Ingunn Renate Leifsen og Lars Johan Skjeggedal.