Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Telefon og e-post

Sentralbord

Mandag til fredag kl. 09.00 - 15.00
Telefon: 37 93 23 00

Vakttelefoner

Her finner du oversikt over vakttelefoner (åpnes i ny fane)

Ansatte

Under finner du telefonnummer og e-postadresser til ansatte. Klikk på navnet for å få opp visittkort med e-postadresse.

Bjørn Ropstad - bropstad

Politikere

Bjorn.Ropstad@e-h.kommune.no

Mobil: 95933015

Politisk arbeid

Telefon og e-post
Navn Tittel Telefon Mobil

Sentraladministrasjonen

Bjørn Ropstad - bropstad Politikere 95933015
Frantz Are Nilsen - frantz.nilsen Administrasjonssjef 40416565
Anne Sofie Hornnes - ahornnes økonomisjef 97088935
Dag Haugland - dag.haugland Leder personal 90 15 69 12 90156912
Line Håberg Løvdal - line.loevdal Rådgiver 91364956
Katrine Homdrum - khomdrum Rådgiver 94505566

Serviceavdelingen

Sentralbord 37932300
Astrid Louise Andersen - astrid.andersen Leder 41049898
Lillian Bjorå Andersen - lbandersen Saksbehandler intern service 46866280
Siri Alice Bøyum-Øvergård - siri.overgard Konsulent sentraladm. 47647290
Jenny K Undeland - jenny.undeland Sekretær administrasjon 94794706
Laila Aass - laila.aass Sekretær administrasjon 94520962
Olav Olsen - oolsen Sekretær 90762913
Yngvild Abusdal - yngvild.abusdal Saksbehandler intern service 94165227
Kaja Marie Øvergård Bygland - kaja.o.bygland Saksbehandler intern service 99589901

Økonomiavdelinga

Bente Lantz - bente.lantz Skatteoppkrever 46199633
Marit Haugjord - Marit.Haugjord Rådgiver 90716014
Jarl Falk Lorentzen - jarl.lorentzen Rådgiver 47704978
Tamara Nevmerzhytska - Tamara.Nevmerzhytska Rådgiver 912 47 861
Bente Godtfredsen Økonomikonsulent 99221885
Hilde Aas - hiaas Rådgiver 90674081
Inger Lise Austrud - inger.lise.austrud Rådgiver 46939809

Enhet for drift og forvaltning

Torgeir Hodne - thodne Enhetsleder drift 90639570
Olav Morten Heggland - oheggland Ingeniør forvaltning 99169377
Sigve Bruun Jacob - sigve.jacob Ingeniør forvaltning 95807019
Siv Therese Kile Lie - siv.therese.kile.lie Plan og miljøleder 48134030
Dragana Zekic - dzekic Sekretær forvaltning 090057877
Inge Eftevand - inge.eftevand Landbruksjef 90517089
Lars Johan Skjeggedal - lars.skjeggedal Landbruksjef 41444017
Doris Fossheim Hatteberg - dfhatteberg Arbeidsleder anleggstjenesten 91731105
Olav Robstad Dyrlege 48117984

Flyktningtjenesten

Berit Hauan Flyktningkonsulent 95132351
Martijn Van Rooij Programrådgiver 90061938
Abdulselam Yasin Zobu - abdulselam.zobu Flyktningekonsulent i NAV 94520963
Hege Hansen - hege.hansen Flyktningkonsulent Helse/sosial 94520965

Voksenopplæringen

Jon-Edvard Uleberg - jon.uleberg Avdelingsleder Voksenopplæringssenteret 41209237
Rita Flottorp - rita.flottorp Voksenopplæringen 94521316
Gunn Maren Valborgland Saaghus Lærer voksenopplæring 94521316
Olav Abusland - olav.abusland Adj. m/till. Voksenopplæringa

Pleie- og omsorgsenheten

Hallstein Kvamme Homdrum - hhomdrum Leder Evjeheimen 95102799
Ellen Karin Rosseland - ekrosseland Leder åpen omsorg 91349727
Hjemmesykepleie Vaktrom 90532555 (døgnvakt)
Ingunn Hansen Desmond - ihdesmond Sykepleier Evjeheimen 91175084
Helene Bjorland - hbjorland Sekretær Evjeheimen 41488228

Evjeheimen

Signe Telhaug - stelhaug Leder Evjeheimen 95739174
Rehabavdeling Vaktrom 96091335
Nord Langtidsavdeling 96091336
Sør Omsorgsbolig, korttid, rehab 96091339
Aktivitetessenteret 41488228
Hovedkjøkken 90812618
Kafeteria 91124028
Evjeheimen Legekontor 37932450

Hornnesheimen

Hornnesheimen Vaktrom 47453008
Bjørn Harald Hagen Avdelingsleder 94534129
Dagaktivitetstilbud / Heidi Tveit Auestad Auestad 47632910

Helse-og familieenheten

Sigmund Olav Syrtveit - sigmund.syrtveit Leder Helse og Familie 90063774
Åsulv Horverak Kommuneoverlege 37934730 41929300

Helsestasjon

Ekspedisjon 37932440
Mari Haugen Abusland - mhabusland Helsesøster 48895053
Tone Tveitå - ttveitaa Helsesøster 48894270
Anette Honnemyr - anette.honnemyr Helsestasjon 91605443
Line Tjørhom Hestvåg - line.hestvag Helsesøster 94514855
Siv Halldis Aas - siv.halldis.aas Helsestasjon 91376612

Barnevern

Mary Ann Taraldsen Barnevernleder 38152326

Psykisk helse og rus

Ragnhild Rosseland Drivenes - ragnhild.rosseland Fagarbeider psykiatri Helse/sosial 98861835
Rebecca-Yung Flåt Svenning - rebecca.svenning Psyk.sykepleier Helse/sosial 90143226
Camilla Låstad - camilla.lastad Sykepleier psykisk helsetjeneste 94520973
Mette Hansen Byklum Psykiatrisk hjelpepleier 90633046
Vidar Vestøl - vvestol Fagarbeider psykiatri Helse/sosial 90688119
Harald Eivindson - harald.eivindson Sosionom psykisk helse og rus 90711880

Habilitering

Siv Erna Berntsen - siv.berntsen Vernepleier Dagsenter 90043175 90043175
Ingvild Shani-Norheim - isnorheim Fysioterapeut helse/pleie 97740753
Eline Grøthe - eline.grothe Ergoterapeut 94520960
Stig Nygård Boveileder/Miljøvaktmester 91547808
Ambulant team 91551602
Hovslagerveien 94510555
Malmvegen dagsenter 91379380

NAV

Anne Tordis Skjeggedal Avdelingsleder 55553333
Kristin Myrvold Sosialkurator/saksbehandler 55553333
Hanne Uleberg Sosialkurator / saksbehandler 55553333
Jeanette Ramse Sosialkurator/saksbehandler 55553333

Enhet for kultur

Hild Irene F. Jensen - ifjensen Leder kultur 95757577
Kristine Midtbø - kristine.midtbo Biblioteksjef 94131596
Linda Evensen - linda.evensen Kulturskoleinspektør 95991849
Oxana Emmelkamp Lærer Kulturskole
Anne Kari Lia Lærer kulturskolen 94505519
Michael Aadal - michael.aadal Musikkskolelærer

Lokalmedisinske tjenester (LMT)

Ellen Benum - ellen.benum Enhetsleder LMT 90876466
Bjørn Harald Hagen - bhhagen Leder åpen omsorg 94534129
Hukommelsesteamet 94520970
John Horve Systemansvarlig IKT - LMT 91684694
Linda Hanisch - linda.hanisch Kreftkoordinator LMT 90016782
Dina Therese Risdal - dina.risdal Audiograf LMT
Gro Berit Straum - gro.straum Rustkoordinator LMT 94823138

Enhet for barnehage

Kristin Vasvik Håland - kristin.haland Leder Soltun barnehage 99021699 48214317
Anne Kjetså Frøysnes - anne.k.froysnes Leder Soltun barnehage 91861686
Hornnes barnehage Avdeling Ekorn 95929843
Hornnes Barnehage Avdeling Rev 95895943
Hornnes Barnehage Avdeling Grevling 48891241
Hornnes Barnehage Avdeling Elg 91824674
Oddeskogen barnehage Avdeling Beryll 94502956
Oddeskogen barnehage Avdeling Biotitt 90269959
Oddeskogen barnehage Avdeling Mikrolin 90544268
Oddeskogen barnehage Avdeling Muskovitt 94521341
Oddeskogen barnehage Avdeling Skriftgranitt 94502955
Oddeskogen barnehage Avdeling Øyegneis 95878678

Evje barneskule

Evje barneskule 37931840
Erlend Hunshamar - erlend.hunshamar Rektor Evje barneskole 91717510
Kristin Mykjåland Åsen - kmykjaland Inspektør Evje barneskole 95216315
Lærerrom 46833840
SFO 94520964

Hornnes barneskule

Hornnes barneskule 948 16 502
Solveig Nystøl Moi - snmoi Rektor Hornnes barneskole 90176277
SFO 94521052

Evje ungdomsskule

Evje ungdomsskule 37931850
Kjell Hansen - khansen Rektor Evje ungdomsskole 91177079
Gry Refsnes - grefsnes Adjunkt med till. Evje ungdomsskole 91554157

PPT-Kontor

Arne Greibesland Fagansvarlig 38137276

Setesdal IKT

Lars Erik Domaas Daglig leder 95775888
Rune Telhaug Rådgiver 91126336
Egil Vegsund Rådgiver 48265218
Isaac Daasnes - isaac.daasnes IKT lærling 47689377

Distriktsrevisjonen

Tommy Pytten Revisormedarbeider 97760455
Edvard Karlsen Revisor 91812540
Morten Hansen Revisor 47832446

Frivilligsentralen

Anne-Marie Birkeland Frivilligsentralen 97418570

Setesdal brannvesen IKS

Jerry Remme Brannsjef 91378810
Egil Kvitne - ekvitne Avd.leder forebyggende 90990987

Kirken den norske

Kristine Borgen Menighetsprest/fungerende sokneprest 37930008 46950502
Rune Stormark Sokneprest 909 56 608
Sjur Høgetveit Kirkeverge 379 30 008 917 63 103

Agder Sekretariat

Kjell Ivar Hommen Daglig leder 38351409 97510298
Willy Gill Utvalgssekretær 38355277 90956246

Setesdal opplæringskontor

Maria Homdal