Skolen benytter nynorsk som målform i undervisningen.

Visjon

Sammen i trivsel og trygghet, aktiv i læring og mestring.

Skoletider

Mandag, torsdag og fredag kl. 9.00 - 14.30
Tirsdag kl. 9.00 - 13.35
Onsdag 3. klasse kl. 9.00 - 11.30, 4. klasse kl. 9.00 - 13.35
1. og 2. klasse har undervisningsfri på onsdager

SFO

Det er en egen skolefritidsordning tilknyttet skolen. Åpningstiden for SFO på skoledager er kl. 7.00 - 16.30.

Informasjon til barn, unge og foreldre om mobbing og rettigheter

nullmobbing_small_gul.png