Skatteoppkreveren i Setesdal

Skatteoppkreveren i Setesdal har ansvar for regnskapsføring og innfordring av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift for de fire Setesdalskommunene. Kontoret yter også informasjon til og utfører kontroll av arbeidsgivere. Alle spørsmål om innbetaling av skatter og avgifter rettes til kontoret på Evje.

Innbetalinger av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift

Innbetalinger av skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift skjer til bankkonto:
For skattepliktige til Evje og Hornnes: 6345.06.09376
For skattepliktige til Bygland: 6345.06.09384
For skattepliktige til Valle: 6345.06.09406
For skattepliktige til Bykle. 6345.06.09414
På skatteetatens nettsider kan du lage KID-nummer for innbetaling av skatt og arbeidsgiveravgift: lag KID-nummer 

Forfallsdatoer for arbeidsgivere vedrørende betaling til Skatteoppkreveren i Setesdal

Skattetrekk og arbeidsgiveravgift:

Termin    Periode Betaling*
1 januar/februar 15.03
2 mars/april 15.05
3 mai/juni 15.07
4 juli/august 15.09
5 september/oktober 15.11
6 november/desember    15.01

 * Ved forfall på lør-, søn- eller helligdag blir fristen førstkommende virkedag.

Oppgjørsliste for utleggstrekk (tidligere benevnt påleggstrekk) og betaling av foretatt trekk skal være innsendt innen de forfallsdatoer som gjelder for betaling av forskuddstrekk, se ovenfor.

A-ordningen

A-ordningen gjelder for alle arbeidsgivere og andre som utbetaler lønn, pensjon og ytelser. Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles nå i a-meldingen. Arbeidsforhold og utbetalinger i januar skal rapporteres inn senest 5. februar. A-meldingen kan sendes inn fra lønnssystem eller registreres direkte i Altinn. Les mer om A-ordningen hos Altinn: www.altinn.no/a-ordningen.

Har du flyttet?

Kontakt folkeregisteret ved flytting.

Adresseendringer for arbeidsgivere må meldes Enhetsregisteret.

Har du kommet rett?

Kontakt Skattekontoret for spørsmål vedrørende:

  • skattekort, selvangivelse eller ligning
  • fastsettelse av merverdiavgift og investeringsavgift
  • fastsettelse og innkreving av arveavdift samt innkreving av merverdiavgift og investeringsavgift

Skatteetaten er tilgjengelig i flere kanaler