I samarbeid med fastlegene gjennomfører vi kartlegginger med sikte på å utrede hjemmeboende pasienter. Henvisning til hukommelsesteamet kan komme fra pårørende, hjemmetjenesten, spesialisthelsetjenesten, fastlegene eller personen selv.
 

Hukommelsesteamet har to oppgaver

  • Utredning av hjemmeboende personer som har problemer med hukommelse eller dersom man mistenker demens.
  • Drifte pårørendeskoler for pårørende til personer med hukommelsesproblemer og demens.

Hukommelsesteamet

  • Koordinator Bjørn Harald Hagen (Evje og Hornnes)
  • Sykepleier Oddveig Flåt Åvitsland (Evje og Hornnes)
  • Vernepleier Anne Elisabeth Fjose (Bygland)
  • Kommunelege Hallvard Mosdøl (Valle)
  • Sykepleier Gerd Torhild Helle Aakhus (Valle)
  • Sykepleier Anette Trydal (Bykle)

De som hukommelsesteamet kommer i kontakt med, har til felles at det har skjedd en mental endring. Hukommelsesproblemer er ofte en del av bildet.  Årsakene kan være flere og sammensatte. Det behøver nødvendigvis ikke være demenssykdom. Til grunn for problemene det skaper i hverdagen kan være ulike forhold; så som depresjon, sorg, ekstraordinære påkjenninger, psykisk sykdom, forvirringstilstander og fysisk sykdom.

En kartlegging av hukommelsesteamet kan bidra til å utelukke eller konstatere en eller flere av nevnte tilstander.