Audiograf

Dina Therese Risdal er audiograf i 50 % stilling, ved LMT Setesdal, og skal betjene innbyggere i Bykle, Valle, Bygland, Evje og Hornnes kommune.

Audiografen tar kun imot pasienter etter timeavtale, på telefon 37 01 45 40, på mandager og torsdager.

Fra 2. november 2017 vil det være Dropp-in/service, hver torsdag fra kl. 13.30 – 14.30.

I tilfelle uforutsette hendelser anbefales det å ringe Hørselssentralen på tlf: 37 01 45 40 for å sikre deg at audiografen er tilstede.

Timebestilling

Timebestilling må gjøres via Hørselssentralen, Arendal, på tlf. 37 01 45 40.
Telefontid er mellom kl. 09.30 og kl. 11.30. 
Nye brukere henvises til utredning på hørselssentralen.

Egenandel for konsultasjon kr 345 + eventuelt tilleggskostnader.

Hørselkontakter i Setesdal

Audiograf har kontakt med hørselkontakten i hver kommune

Kommune Hørselkontakt Telefon
Evje og Hornnes Linda Beathe Dalane 945 20 960 / 37 93 23 00
Bygland Anne Elisabeth Fjose 952 39 240
Valle Liv Gunn Viki 915 41 400 / 915 30 595
Bykle Randi Trydal 37 93 86 50 / 37 93 89 16

Pilotprosjekt

I perioden 2014-2017 var det gjennomført et pilotprosjekt i Setesdal i samarbeid med Hørselssentralen/Sørlandet sykehus og Hjelpemiddelsentralen - «Styrket rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i kommunene». Prosjektet er nå gått over i drift.

Les sluttrapporten her: Sluttrapport fra pilotprosjekt - Styrket rehabiliteringstilbud til hørselshemmede i kommunene 19-02-18.pdf