Den kreftramma sjølv, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Tilbodet er gratis og krev ikkje tilvisning frå lege. Interkommunal kreftkoordinator er Signe Telhaug.