Den kreftramma sjølv, pårørande eller helsepersonell kan ta direkte kontakt med kreftkoordinator. Tilbodet er gratis og krev ikkje tilvisning frå lege.

Ressurspersonar innan lindrande omsorg i Setesdal

Interkommunal kreftkoordinator er Signe Telhaug. 

Evje og Hornnes     
 

Bente Krüger Kvitne
Trude Evje

Bygland

Ingvild Nordgarden
Anne Aakhus

Valle Ingvild Loise Lund
Bykle Torunn Breive
Åseral For tiden ledig