Lederen skal ha en pådriverrolle for strategiske valg for helse- og omsorgstjenester i regionen, samt for innovasjons- og samhandlingsprosjekter og informasjons- og nettverksarbeid.

Leder av LMT Setesdal representerer regionen i følgende utvalg:

  • Koordinerende avtalegruppe
  • Arbeidsutvalg (AU) for Overordnet strategisk samarbeidsutvalg (OSS) på Agder
  • Arbeidsutvalget (AU) til kommunenes overordnede strategisk samarbeidsutvalg (KOSS)
  • Bisitter i OSS og KOSS
  • Er sekretær i Regionalt samarbeidsutvalg (RSU)
  • Er sekretær i Helsenettverket i Setesdal

Les mer på nettsidene til SSHF: 
https://sshf.no/helsefaglig/samhandling#samarbeidsutvalg-med-kommunene