Han er ansvarlig for å videreføre satsningsarbeidet på IKT innenfor helse og omsorg i regionen, samt følge opp regionale prosjekter. I tillegg kommer representasjon for regionen i ulike fagutvalg på Agder, kontaktpunkt inn mot leverandører av systemer og ledelse av regionalt nettverk for superbrukere i Profil.