Prosjektgruppe

Johanne Warberg Lavold     
Prosjektleder
Gunn Helene Neset
Prosjektmedarbeider
Silje Rygnestad Nesvåg
Psykolog i Valle og Bykle
Kathrine Hovet
Leder NAV Bygland
Anne-Brit Dræge
Rådgiver KPH / Avdelingssjef Aust-Agder DPS SSHF
Kjersti Plathe
Enhetsleder helse Bygland
Frode Verpe
Kommunikasjonssjef Bykle kommune
Sigmund Olav Syrtveit
Enhetsleder helse Evje og Hornnes