Søknadsfrist 1. april 2019. Søknader mottatt etter fristen blir ikke behandlet. 

Kulturmidler til lag og foreninger - støtte til aktivitet

Kulturmidlene skal stimulere frivillige til aktivitet innenfor kulturlivet. Evje og Hornnes kommune tildeler kulturmidler en gang i året.

Merk: fra 2017 har Evje og Hornnes kommunestyre vedtatt at lag tilsluttet NIF (Norges idrettsforbund) skal søke kulturmidler fra Evje og Hornnes Idrettsråd, som tildeles 1/3 av disse midlene til fordeling blant sine medlemslag. Dette gjelder også spesielle kulturmidler, for eksempel til arrangementer.

Det finnes to ulike ordninger å søke om tilskudd til: 

  1. Generelt kulturarbeid - lag og foreninger
  2. Spesielle kulturaktiviteter - prosjekter og arrangementer i 2019 (gjelder også støtte til leiekostnader av Furuly og Evjemoen Kino & Scene)

Søknadsskjema: Søknadsskjema-kulturmidler2019.pdf

Søknad sendes til: 
Evje og Hornnes kommune 
v/ enhet for kultur
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller e-post: post@e-h.kommune.no

Merk med hva du søker på. For eksempel kulturmidler. 

Idrettsstipend for ungdom fra Evje og Hornnes

Evje og Hornnes kommunestyre har i k-sak vedtatt at Evje og Hornnes kommune skal dele ut et idrettsstipend i oddetallsår og et kulturstipend i partallsår, begge på kr. 10.000 hver. 

For 2019 kan ungdom mellom 13-19 år, som har vist særlig god innsats innen en idrett, søke. Både enkeltpersoner og grupper som bor i eller har sin opprinnelse i kommunen kan søke. 

Søknadsskjema: Søknadskjema_idrettsstipend for ungdom19.pdf

Søknad sendes til: 
Evje og Hornnes kommune 
v/ enhet for kultur
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller e-post: post@e-h.kommune.no

Merk med hva du søker på. For eksempel idrettsstipend. 

Kulturprisen

Kjenner du en initiativrik person, eller personer, som over tid har gjort et godt arbeid for lokalsamfunnet? Det være seg i form av spesielle bragder eller lignende. 

Evje og Hornnes kommune skal dele ut årets kulturpris. Vi ønsker i den forbindelse forslag til kandidater.

Send inn ditt forslag til:
Evje og Hornnes kommune 
v/ enhet for kultur
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller e-post: post@e-h.kommune.no

Frivillighetsprisen

Kjenner du en initiativrik person, lokal forening eller gruppe, som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til det beste for den enkelte og lokalsamfunnet, og som fortjener en ekstra takk for innsatsen?

Alle, både privatpersoner, lag og foreninger, blir oppfordret til å nominere en kandidat til frivillighetsprisen.

Send inn ditt forslag til:
Evje og Hornnes kommune 
v/ enhet for kultur
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller e-post: post@e-h.kommune.no