Det er aktuelt å vedta følgende:

Merknader kan sendes til: 
Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller per e-post til post@e-h.kommune.no innen 22. mars 2020.