Forslag til lagrettsmedlemmer - meddommere for perioden 2021-2024

Ann Berit Sagedal
Ann Brit Aadal Høgstøl
Aud Helene Austegard
Bente Rasmussen
Britt Ingrid Andersen
Frode Nicolaysen
Grethe Erklev Moi
Hilde Møen
Inge Eftevand
Ingunn Kile
Jan Oddvar Rysstad
Jan Olaf Uleberg
Jo Inge Rosseland
Liv Hansen
Merete Almås
Olaug Åsen
Rita Langås
Runar Gautestad
Rune Telhaug
Sigrid Nomeland Kallhovd
Steinar Haugaa
Sven Reiersen
John Skjørestad
Stine Lerstad
Sigmund Olav Syrtveit
Siv Anita Nilsen
Jon Løyland
Gunnar Eivind Greibrokk
Torhild Hornnes
Notto Hornnes
Trygve Jokelid
Nils Gjermund Østerhus
 

Innvendinger i forhold til forslaget må være fremmet innen 04.06.2020, til:

Evje og Hornnes kommune
Kasernevegen 19
4735 Evje

Eller pr. e-post til post@e-h.kommune.no

Endelig oppnevning vil bli foretatt av kommunestyret i møte 18.06.20.

 

Ordføreren