Avtroppende rektor ved Hornnes barneskule Solveig Nystøl Moi og påtroppende midlertidige rektor Gunnar Gakkestad

Solveig Nystøl Moi går av med pensjon i november 2020. Da har hun vært ansatt som lærer i Evje og Hornnes kommune siden 1982, første året ved Evje ungdomsskule og resten ved Hornnes barneskule. De siste 19 årene som rektor. 

Siden det over hele landet oppleves som krevende å rekruttere rektorer, så har et tilsettingsutvalg i Evje og Hornnes kommune allerede fra årsskiftet jobbet med å finne en god erstatter. Det er blitt gjennomført to utlysningsprosesser, men dessverre uten ansettelse. Nå har kommunen funnet en god midlertidig løsning internt, før det kommende skoleåret.

Gunnar Gakkestad, adjunkt ved Hornnes barneskule, vil fungere som rektor fra høsten 2020, etter at Nystøl Moi har gått av.  

Gakkestad er utdannet ved Universitetet i Agder og har jobbet ved Hornnes barneskule de siste to årene. Han har også flere år bak seg ved andre skoler. Heriblant Høvåg skole, Valle skule og Bygland skule.

Vi ønsker Gakkestad lykke til med oppgaven, og takker Nystøl Moi for de mange årene hun har vært hos oss!