Kommunal planstrategi 2020-23 er kommunestyrets prioriterings- og styringsdokument for planleggingsbehov i perioden. Den viser viktige utviklingstrekk og utfordringer som kommunen står overfor, samt planbehov for å møte utfordringene.

Hele dokumentet kan du lese her.

Protokoll og saksfremstilling kan du finne her.