Illustrasjonsfoto Solstad boligfelt.jpg
Illustrasjonsfoto: Planfolket / Plankontoret Hallvard Homme A/S

Planen tilrettelegger for 66 nye boenheter langs Otra, nord for Evje sentrum.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens §12-12.

Vedtak

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Plankart

Andre saksdokumenter

Andre saksdokumenter kan du finne her: 

Kommunestyremøte 27.10.2022, sak 82/22.

Klage

Frist for å klage på vedtaket er satt til 24. november 2022. Klagen kan sendes til post@e-h.kommune.no.

Krav om erstatning etter plan‐ og bygningsloven § 15‐2, og krav om innløsning etter samme lov § 15‐3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.