A-ordningen.jpg

Rapportering av lønns- og ansettelsesforhold til Skatteetaten, NAV og Statistisk sentralbyrå samles nå i a-meldingen.

A-meldingen erstatter lønns- og trekkoppgave, årsoppgave for arbeidsgiveravgift, terminoppgave for arbeidsgiveravgift og forskuddstrekk, oppgave til lønnsstatistikk og melding til Aa-registeret. NB: Oppgaver som gjelder 2014 skal leveres som før.
Første frist for a-meldingen er 5. februar. Arbeidsforhold og utbetalinger i januar skal rapporteres inn senest 5. februar. A-meldingen kan sendes inn fra lønnssystem eller registreres direkte i Altinn. Les mer på www.altinn.no/a-ordningen.