Planforslaget som ligger ute til høring kan du se her planinnsyn eller Offentlig høring og ettersyn.
 
På møtet så vil saksbehandler presentere planforslaget, og det vil være muligheter for å stille spørsmål.
Det vil også være representanter fra plan- og bygningsrådet til stede.
 
Frist for å komme med merknader til planarbeidet er 31.3.2017.
 
Vel møtt!