Brannsjef Jerry Remme, varabrannsjef Egil Kvitne og enhetsleder drift og forvaltning Torgeir Hodne fortalte om byggeprosessen. Deretter var det offisiell åpning ved ordfører.

Ved åpningen deltok verneombud Ole Aleksander Pettersen og tillitsvalgt Albert Kjetså, kommunestyret og enhetsledergruppa.

Evje og Hornnes kommune har investert slik at vi nå har en brannstasjon som er i tråd med de oppgaver og krav som brannvesenet har i dag og vil få i framtiden. Fokuset på rene og skitne soner er ivaretatt i henhold til Arbeidstilsynets pålegg, og slik at brannmannskapet skal kunne forebygge de helsemessige utfordringene de står overfor.

Det er også lagt til rette for gode forhold når det gjelder renhold og vedlikehold av kjøretøy og materiell. For å sitere varabrannsjefen: «Nå er vi der vi skal være».

 

Den nye brannstasjonen:

området[1].JPG

Enhetsleder drift og forvaltning, Torgeir Hodne (f.h.), brannsjef Jerry Remme og varabrannsjef Egil Kvitne fortalte om byggeprosessen. Ordfører Bjørn Ropstad til venstre:

firefør[1].JPG

Varabrannsjef Egil Kvitne (f.v.), brannsjef Jerry Remme, ordfører Bjørn Ropstad og tillitsvalgt Alfred Kjetså tok seg av den offisielle åpningen:

klipp[1].JPG

2_400x300.jpg

3_400x300.jpg