Utstyrssentralen har vært stengt for utlån på grunn av smittesituasjonen og for å redusere fare for smittespredning under covid-19-utbruddet 2020-2021. Samtidig har det vært arbeid med reetablering av Utstyrssentralen med bakgrunn i at ordningen med Utstyrssentralens lokaler i Malmvegen er avviklet fra september 2020.

Fra 3. mars 2021 gjenåpner Utstyrssentralen med lokalisering i Kasernevegen 19 (kommunens administrasjonsbygg). Dette er en midlertidig ordning.
NB: Bruk skiltet inngang. Ikke bruk hovedinngangen der Servicekontoret er, men den inngangen du kommer til først når du kommer kjørende inn fra Evje. Bruk ringeklokken, så kommer vi og åpner.

Åpningstider

Mandag kl. 16:00 - 18:00
Onsdag kl. 16:00 - 18:00

Hvordan låne utstyr?

All bestilling av utstyr gjøres digitalt ved å sendes en epost til: utstyrssentralen@e-h.kommune.no

Ved bestilling av utstyr må du skrive hva slags utstyr som ønskes. Ved bestilling av ski/sko m.m. må du skrive inn lengde på ski/staver og størrelse på sko. Du må også skrive inn telefonnummer og e-post som vi kan nå deg på.

For barn under 18 år må skjema «fullmakt for å låne utstyr for personer under 18 år» fylles ut, se skjema:

Skjema – fullmakt for å låne utstyr for personer under 18 år.

Vi klargjør utstyret du ønsker å låne, og sender deg en e-post med informasjon om det du ønsker å låne er ledig, og bekreftelse på utlån. Bestilt utstyr kan hentes i Utstyrssentralens åpningstid, eller etter avtale. På grunn av smitteverntiltak er det ikke anledning til å komme inn i Utstyrssentralen.

Lånetiden er 14 dager fra lånetidspunkt. Utstyret leveres tilbake innen avtalt tid, slik at andre kan låne det.

Kan barn låne utstyr på egenhånd?

Det må være en myndig person (over 18 år) med bostedsadresse i Norge som er ansvarlig for lånet, men det er mulig for større barn og ungdom uten at ansvarlig myndig person er med. Den myndige personen er da ansvarlig låntaker, og ungdommen som skal låne registreres som medlåntaker. Ansvarlig låntaker må vise legitimasjon, eller skrive under på en fullmakt, som vises til betjeningen i Utstyrssentralen. Den ansvarlige for lånet får alltid en bekreftende e-post når medlåntaker låner utstyr, og det blir opplyst om når utstyret skal leveres tilbake.

Hva kan jeg låne?

  • Langrennsski
  • Skisko
  • Staver langrenn
  • Hockeyskøyter

Oversikt over utstyr til utlån oppdateres fortløpende.

Kan jeg låne til flere ulike typer utstyr samtidig?

Du kan låne til en aktivitet av gangen. Dette fordi vi skal kunne låne ut til flest mulig, og at utstyret skal være mest mulig i bruk. Men, det er lov til å spørre. Har du en god grunn, kan det av og til være mulig å låne mer.

Smitteverntiltak

Utstyrssentralen inn i BUA- nettverket

Utstyrssentralen Evje og Hornnes vil på sikt gå inn i BUA-nettverket. Utlån av sport- og fritidsutstyr er gratis til barn og unge. BUA-ordningen har særlig fokus på barn og unge, men voksne kan også benytte seg av tilbudet. Her kan du lese mer om BUA-ordningen.

Kontaktinformasjon

Informasjon om Utstyrssentralen oppdateres fortløpende på kommunens hjemmeside.

Om du har spørsmål vedrørende Utstyrssentralen kan du ta kontakt med oss på e-post: utstyrssentralen@e-h.kommune.no