Roy Akselsen_grønne innkjøp_foto vennesla kommune.jpg
Prosjektleder grønne innkjøp, Roy Akselsen. Foto: Vennesla kommune

– Innkjøp er kommunens grønne supermuskel. De åtte kommunene i samarbeidet kjøper inn varer for over 600 millioner kroner i året. Nå skal vi bruke forbrukermakten til å drive fram mer klimavennlige løsninger, sier Akselsen.

Nå er det etter hvert mange grønne kvinner og menn i kommunene som jobber med klima, miljø og bærekraft, men Akselsen har fått en helt spesiell oppgave. Han skal jobbe med grønne innkjøp i kommunene Vennesla, Birkenes, Iveland, Åseral, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle. Det er unikt i Norge at åtte kommuner går sammen i et slikt samarbeid. 

Samarbeid og næringsliv

Det grønne innkjøpsprosjektet er det Miljødirektoratet som finansierer. Prosjektet varer i første omgang i to år. Akselsen begynte i jobben i april og har brukt de første ukene til å ha møter med innkjøpere og kommuneledelse i alle de åtte kommunene. Han kommer i hovedsak til å ha kontorsted på Evje.

I tillegg til grønn forbrukermakt skal han også jobbe med to andre viktige grønne prosjekter:

  • Vurdere og initiere samarbeidsprosjekter der de åtte kommunene kan samarbeide om innkjøp og eventuelt dele på utstyr, rett og slett innføre litt delingsøkonomi i de kommunale systemene.
  • Være pådriver for markedsutvikling. Jobbe med lokalt næringsliv slik at kompetansen rundt det grønne skiftet øker og lokale bedrifter og lokalt næringsliv kan posisjonere seg og være rede til å ta grønne markedsandeler.

– Dette blir veldig spennende. Første konkrete resultat er allerede på plass. Av de åtte kommunenes 187 kjøretøy, har Valle bestemt seg for å erstatte fire dieselbiler med fire nullutslippsbiler. Vi håper på mye sånt – og ikke minst gleder jeg meg til å jobbe med næringslivet. Vi jobber allerede med et kursopplegg for håndverkere, koordinert fra Bygland, sier Akselsen.

Mangfoldig bakgrunn

Roy Akselsen kommer fra Toten og har allsidig bakgrunn. Han jobbet som tømrer i mange år. Ei arbeidsulykke kunne avsluttet yrkeslivet, men sendte ham i stedet på skolebenken. Han tok NTNU i Trondheim og Gjøvik med fordypning i fagene samfunnsøkonomi, samfunnsgeografi og design.

– Nå fristet Agder fordi vi har barnebarn her og fordi denne jobben er midt i blinken av det jeg ønsker å drive med. Det grønne skiftet må komme. Kommende generasjoner er avhengig av at vi legger om, og da har kommunene mye kraft å sette inn. Kommunene blir viktige i den store jobben og endringene vi må gjennom, sier Akselsen.

Kontaktinformasjon til Roy Akselsen: