Disse vegene hadde aksellastrestriksjoner:

 • Allmannavegen 
 • Haugen
 • Åneland
 • Åmland
 • Undeland
 • Nordbøvegen
 • Gruvevegen
 • Dølavegen
 • Evjeplassen/Evjekilen
 • Fjelestadvegen
 • Tveit v/Hovlandsdalen
 • Hannåsfeltet
 • Moseidvegen 
 • Tveit

Restriksjonene var ikke gjeldende for buss i rute, melketransport, renovasjons- og utrykningskjøretøy.