Lørdag 12. september er det duket for aktivitetsmesse for frivilligheten i Otrahallen på Hornnes. Her vil publikum få muligheten til å orientere seg i forhold til kultur- og fritidstilbudet i kommunen. Lag og foreninger av mange slag vil ha stand for å vise seg frem. Her vil du ha muligheten til å snakke med de som driver de ulike aktivitetene og om mulig melde din interesse.

Frivilligsentralen i kommunen vil ha stand for å vise sin nye sykkel "Rick Shaw" , og man vil her få mulighet til å melde inn behov for hjelp samt melde sin interesse som frivillig.

Denne helgen er rett før lokalvalget og det vil derfor også være mulig å få snakke med lokalpolitikere. Otra IL vil ha flere undergrupper representert i tillegg til at mange andre også har meldt sin interesse, slik at det blir stor bredde i det som vises fram.

Det vil bli spennende underholdning fra scenen, gratis lotteri for de som møter opp mellom kl. 12.45 og 14.00 og Ordfører Bjørn Ropstad skal dele ut frivillighetsprisen for 2015 denne dagen.

Otra IL står for kafèdrift og det er GRATIS å  komme inn. Arrangementet vil ha åpent mellom kl. 13 - 17 lørdag 12.9.15

Sett av datoen allerede nå! Vi kommer tilbake med annonse og mer informasjon når det nærmer seg.

Arrangementet er et samarbeid mellom Otra IL, frivillige og kulturenheten i Evje og Hornnes kommune.

Aktivitetsmesse_Otrahallen_120915_449x798_449x650.jpg