TIRSDAG 14. JANUAR

11.00 - Åpent hus
11.30 - Trim m/fysio

ONSDAG 15. JANUAR

11.00 - Bingo
11.00 - Gruppetrim på Blå

TORSDAG 16. JANUAR

10.30 - Sittedans og allsang

FREDAG 17. JANUAR

11.00 - Trim på Evjeheimen
11.30 - Andakt m/nattverd v/ Rune Stormark. Piano: Mons Ledvin Takle.