For å kartlegge behovet for nødvendige helsetiltak i fremtiden, trenger kommunen å vite hvem og hvor mange som til enhver tid er i karantene.  

Kontakt Servicekontoret med følge informasjon: 

  • Hvor du har vært
  • Når du kom tilbake til Norge
  • Navn
  • Alder
  • Kjønn
  • Telefonnummer
  • Har du symptomer?

Kontaktinformasjon

Vi ønsker fortrinnsvis beskjed på e-post, men er også tilgjengenlige på telefon.

E-post: post@e-h.kommune.no
Telefon hverdager 09:00-15:00: 379 32 300

Utenom åpningstid og i helger kan dette nummeret brukes: 410 49 898

Dette gjelder kun for registrering av karantenetilfeller.  
NB! Medisinskfaglige spørsmål kan ikke forventes besvart.

Se de siste karantenebestemmelser hos regjeringen.no:

Karantene for personer som ankommer Norge fra utlandet (oppdatert 15.03.20.):

"Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 13. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020. Det betyr at reisende fra Sverige og Finland som kommer til Norge 17. mars eller senere skal i karantene dersom de ønsker å oppholde seg i Norge. Forskriften gis ikke tilbakevirkende kraft til 27.02.20 for reisende fra Sverige og Finland slik den gjør for personer som kommer reisende fra andre land. I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karanteneplikt."

Les mer på regjeringens sider: Informasjon om reiser og koronavirus (Utenriksdepartementet)

Les mer om karantene og isolering på Folkehelseinstituttets nettsider